Miksi valita Sitowise

Autamme valitsemaan maaperän osoittamat ratkaisut.
Luomme kestävän pohjan hankkeelle.
Vastuullisuus on toimintamme ytimessä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Geotekninen suunnittelu infrahankkeiden alkutahtina

Maaperän pohjasuhteet ja ominaisuudet, sekä näiden pohjalta tehtävä geotekninen suunnittelu määrittävät väylien ja rakenteiden sijoittamista sekä vaikuttavat merkittävästi rakentamisen kustannuksiin. Tarkka pohjasuhde ja maaperätietous sekä huolellinen ja yksityiskohtainen geosuunnittelu säästävät hankekustannuksia edullisempien ja turvallisempien pohjarakenteiden sekä sujuvamman rakentamisen kautta.

Kasvukeskuksien maankäyttö ja rakentamisen tarpeet ovat lisänneet painetta rakentaa alueille, joissa pohjasuhteet eivät ole ideaalit rakentamiselle. Tähän geotekninen suunnittelu tuo suurta lisäarvoa mahdollistaen rakentamisen haastaviinkin kohteisiin.

Geotekniikan asiantuntija- ja suunnittelupalvelut ovat mukana kaikentyyppisissä rakennuskohteissa. Palvelemme kaikkia rakentamisen sektoreita ja hankkeiden vaiheita.

Luomme kestävää rakentamista parhailla rakentamisen käytänteillä lopputuotetta silmällä pitäen.

katu- ja kaupunkitiloja suunnitellaan paperilla.

Onnistunut geotekninen suunnittelu tukee koko hanketta

Hyvin toteutettu geotekninen suunnittelu edesauttaa hankekokonaisuuden aikataulussa ja budjetissa pysymistä.

Asiantunteva palvelu vähentää tuntemattomien tekijöiden osuutta ammattitaitoisessa suunnittelussa. Tällöin rakennusvaiheessa tapahtuvat ongelmatilanteet ja yllätykset minimoidaan.

Palvelumme vauhdittavat maa-ainespaikkojen lupaprosesseja ja sujuvoittavat käyttöönottoa

Geoteknisen suunnittelun palvelut

Geotekniikan asiantuntija- ja suunnittelupalvelumme toimivat hankkeen kaikissa vaiheissa: esisuunnittelusta rakentamissuunnitteluun ja työmaan asiantuntijatehtäviin. Olemme pohjarakennesuunnittelun moniosaaja kaikkiin infran ja rakennetun ympäristön kohteisiin.

Toimeksiantoa varten koottu asiantuntijatiimi varmistaa laadukkaan lopputuotteen.

Henkilöstömme on osaavaa, ja meillä on pitkäaikainen kokemus haastavien pohjarakennekohteiden suunnittelusta vaativiin olosuhteisiin. Tästä porukasta kokoamme toimeksiantoihin osaavan joukkueen, jolla varmistetaan laadukas lopputuote ja sujuva projektin kulku. 

Perustusten ja muiden geoteknisten rakenteiden suunnittelun lisäksi asiantuntija- ja suunnittelupalvelumme auttavat valitsemaan eri ratkaisujen välillä siten, että maaperän ja rakenteen väliset vuorovaikutukset tulevat huomioiduiksi ja ratkaisu tulee palvelemaan tarkoitustaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Palveluihimme kuuluvat myös tarkastus- ja asiantuntijavalvontatoiminta, maa- ja kallioperätutkimusten suunnittelu, sekä alan koulutus-, ohjeistus- ja kehittämistehtävät.