Nokian asema-alueelle laaditussa yleissuunnitelmassa ja toteutusohjelmassa painopisteenä oli toimivan matkakeskusalueen kehittäminen pitkälle tulevaisuuteen. Hankehallinnan sekä arkkitehti- ja liikennesuunnittelun saumattomalla yhteistyöllä saavutettiin monitahoisen hankkeen toteutusmalli, josta voidaan edetä hankkeen jatkosuunnitteluun. 

Nokian asema-alue on Nokian joukkoliikenteen keskeinen solmukohta ja liityntäliikenneterminaali. Alue on yksi Nokian keskustavision mukaisesta kolmesta sydämestä. Alueella on kulttuurihistoriallisia arvoja ja paljon kehittämismahdollisuuksia. Käynnissä on useita eri vaiheisia yksityisiä ja julkisia rakentamis- ja kehittämishankkeita. Nokian asemapaikkaa kehitetään Nokian kaupungin ja Väyläviraston yhteistyössä maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävänä liikenteen solmukohtana.  

 • Tilaaja:
  Nokian kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2020-2021
 • Sijainti:
  Nokian keskusta
 • Kuvaus:
  Nokian matkakeskusalueen yleissuunnitelman laatiminen ja rakennuttamisen valmistelu.

Kehittämisen ensisijainen tavoite on saada alueelle toimiva ja turvallinen tulevaisuutta palveleva matkakeskusalue. Aluetta halutaan kehittää keskustamaisesti nokialaisia arvoja vaalien. Laadittu yleissuunnitelma luo Nokian asemanseudulle esteettömän ja laadukkaan kokonaisuuden matkakeskusalueen palveluja ja asumista hyvien joukkoliikenneyhteyksien, kävelyn ja pyöräilyn reittien varrelle. Suunnitelma kunnioittaa alueen kulttuuriperintöä ja alueen maamerkkirakennuksia. Uudet sujuvat jalankulun ja pyöräilyn reitit kytkevät matkakeskusalueen saumattomasti osaksi koko Nokian keskustaa ja ympäröiviä alueita. 
 
Laaditun toteutusohjelman mukaisesti alueen toteutus tapahtuu vaiheittain useiden vuosien aikana. Eri osahankkeiden huolellinen suunnittelu, suunnitelmien yhteensovitus, toteutuksen vaiheistus sekä erilaisten organisaatioiden roolit ja vastuut alueen toteutuksessa on tärkeä varmistaa. Näin saavutetaan kokonaistaloudellinen laadukas lopputulos. 
 
Yleissuunnitelma ja toteutusohjelma luovat lähtökohdan matkakeskuksen jatkosuunnittelu- ja toteutusvaiheille. Hankkeessa on hyvät edellytykset myös kestävän kehityksen edistämiseen ja älykkään tieto- ja kaupunkimallinnuksen hyödyntämiseen korkealaatuisen suunnittelun ja toteutuksen varmistamiseksi.