Miksi valita Sitowise

Monialainen asiantuntijaverkosto käytössänne.
Luomme näyttävät ja selkeät esittelymallit.
Asiantuntijamme ovat maan parhaita.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Ensiluokkaista visuaalista sisältöä hankkeesi tarpeisiin

Maailma kasvaa yhä monimutkaisemmaksi. Kohtaamme rakennusprojekteissa erilaisia teknisiä, sosiaalisia, ekologisia ja taloudellisia haasteita, joiden yhteyksiä, muutoksia ja riippuvuuksia on vaikea havaita. Havainnollistamisen on tehokas ja taloudellinen keino parantaa käsitystä suunniteltavan hankkeen mahdollisuuksista ja rajoitteista jo suunnitteluvaiheessa.

Visualisointi pihasta

 

Laadukkaita visuaalisia ja virtuaalisia ympäristöjä

Pelkkien rakennuspiirustusten lukeminen vaatii harjaantuneisuutta, mutta havainnekuvasta tai -videosta saa helposti tuntumaa siihen, mitä ominaisuuksia rakennettavalla kohteella on ja miten se istuu ympäristöönsä. Visualisointitekniikat ovat kehittyneet paljon vuosien saatossa, ja nykyisin pystytään tuottamaan entistä tarkempaa ja valokuvamaisempaa aineistoa. Käytämme visualisoinneissamme tehokkaasti BIM- ja GIS-aineistoja hyväksemme. Työmme perustuu aina suunnitelmallisesti kerättyyn ja dokumentoituun sekä ajanmukaiseen aineistoon. 

Visuaalinen ympäristö, joka tuottaa samalla tietoa

Esittelymallit ovat näyttävä tapa havainnollistaa isoja ja pieniä projekteja, kuten talo-, tie-, silta- ja kaupunkikehityshankkeita. Mallit tehdään uusimmalla pelimoottoritekniikalla, joka mahdollistaa saumattomasti virtuaalitodellisuuden (VR), lisätyn todellisuuden (AR) ja yhdistetyn todellisuuden (MR) tuottamisen. 

Esittelymallit ovat dynaamisia ja vapaasti navigoitavia, eli niissä on mukana esimerkiksi ihmisiä ja kulkuneuvoja. Ne sisältävät myös erilaisia toimintoja mallin tarkasteluun, muun muassa mittakaavalliset tarkastelut (esimerkiksi lentäen, kävellen tai pyöräillen) sekä rakennetun ympäristön muutokset. Kohteesta voidaan luoda myös erilaisia visualisointeja eri vuodenaikaan, sääoloihin tai vuorokaudenaikoihin. Esittelymallista saa helposti luotua myös muuta havainnemateriaalia, kuten videoita, 360-videoita ja erilaisia havainnekuvia.

Kohteen hahmottaminen on helppoa tilaajalle, suunnittelijoille sekä käyttäjille. Muutoksista ja vaihtoehtoisista ratkaisuista päästään keskustelemaan heti suunnittelutyön alkaessa.


 

Ratikka

Herätetään suunnitelmasi eloon

Visualisointipalveluihimme kuuluu muun muassa esittelymallit Unity-pelimoottorilla, simuloinnit, VR-, AR- ja MR-palvelut, videot ja 360-videot, havainnekuvat sekä 360° kuvaus ja käsittely. Räätälöimme palvelumme aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä! Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää.