Mikä on rakennetun ympäristön digitaalinen kaksonen?

Kaupunki on kudelma luontoa, ihmisen rakentamaa ympäristöä sekä siinä tapahtuvaa elämää. On olemassa fyysinen tai staattinen ympäristö. Ja sitten on toiminnallinen tai dynaaminen ympäristö: ihmiset, liikenne, sää, ilmanlaatu, verkostoissa virtaava sähkö, data, vesi. Fyysinen maailma voidaan esittää kolmiulotteisessa kaupunkimallissa, paikkatiedon ja BIM:n avulla vaikka yksittäisen ikkunalasin tai oven saranan tarkkuudella. Tämä on jo arkipäivää.

Kuva
Digitaalinen kaksonen tukee tiedolla johtamista

Dynaamiset ilmiöt saadaan kiinni sensoreilla; säähavainnot, liikennekamerat, matkapuhelinten liikkumistieto, ilmanlaatu- ja CO2 -mittarit, infrastruktuurin tila ja kunto (Internet of Things eli IoT). Kun staattinen ja dynaaminen tieto - ja tarvittaessa vielä myös aikaulottuvuus - yhdistetään, saadaan aidosti kaupungin digitaalinen kaksonen. 

Digitaalinen kaksonen (Digital Twin) on “kopio” todellisen maailman tuotteesta, prosessista tai fyysisestä kokonaisuudesta. Digikaksonen syntyy, kun saatavilla oleva informaatio ja aineistot tuodaan yhteen tiedonhallintaprosessin polttopisteessä.

Rakennetussa ympäristössä digitaalisen kaksosen rungon muodostaa usein kaupunkimalli tai kaupungin muu lähtötietoaineisto. Kaupunkimalli sisältää tietyn alueen pinnanmuodot, rakennukset, infrastruktuurin sekä maisemallisia elementtejä. Rikastamalla kaupunkimallia muulla datalla, kuten esimerkiksi reaaliaikaisella liikennetiedolla, valaistuksella, suunnitelmatiedoilla ja BIM- sekä IoT-datalla, muodostuu tutkittavasta kohteesta sen digitaalinen kaksonen, joka sisältää todellisen vastinparinsa informaatiosisällön digitaalisessa muodossa.

Digikaksonen voidaan visualisoida eri tavoilla

AURA ja Louhi ovat Sitowisen kehittämiä teknologiaratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen kaksosen luomisen ja julkaisemisen visuaalisella alustalla. Niille yhteistä on mahdollisuus julkaista, hallinnoida ja visualisoida tietoa. Digitaalinen kaksonen ei aina kuitenkaan edellytä visuaalista esitystapaa. Tarpeena voi olla myös puhtaasti sujuvien datavirtojen synnyttäminen. Olennaista on, että oikea tieto virtaa oikeaan paikkaan tilannekuvan muodostamiseksi. 

AURA on VR-ympäristö, jossa käyttäjä liikkuu vapaasti virtuaalitilassa joko desktop-näkymän tai virtuaalilasien avulla. AURA soveltuu kaupunkimallinnukseen, tiedonhallintaan, reaaliaikaiseen simulointiin sekä vuorovaikutukseen. AURA mahdollistaa myös dynaamisen liikkeen, ihmisen, valaistuksen sekä reaaliaikaisen IoT-tiedon esittämisen. 

Louhi Hanke on puolestaan selainpohjainen karttapalvelu staattisen tiedon esittämiseen. Louhi Hanke luo ajantasaisen tilannekuvan aluekehityshankkeiden eri toimijoille ja tukee tiedonhallintaa sekä vuorovaikutteista päätöksentekoa. Louhi on pääasiassa 2D-alusta, mutta se mahdollistaa myös paikallisten 3D-näkymien rakentumisen.