Generatiivinen tekoäly on tullut nopeasti osaksi tietotyöläisten arkea. Suuriin kielimalleihin perustuvat tekoälyjärjestelmät voidaan kouluttaa ymmärtämään ihmisen kieltä, ja niistä on apua esimerkiksi tiedonhaussa ja ongelmien ratkaisussa.

Sitowisessa on ymmärretty generatiivisen tekoälyn hyödyt ja seurattu tiiviisti alan kehitystä The Smart City Lab -innovaatioyhteisössä. Sitowise perusti tekoälyratkaisujen käyttöönottoa vauhdittaakseen AI Center of Excellencen ja on kehittänyt syksystä 2023 lähtien omia työkalujaan, kuten Saga AI -tekoälyavustajaa, joka otettiin ensimmäisenä käyttöön Digi-liiketoiminta-alueella, jossa tuotetaan paikkatietoon pohjautuvia digitaalisia ratkaisuja julkiselle ja yksityiselle sektorille.

Saga AI on tarkoitettu Sitowisen sisäiseen käyttöön, mutta viime kädessä myös asiakkaat hyötyvät siitä, sanovat Sitowisen Tech Lead Tuomas Ruohonen ja Senior Cyber Security Engineer Tuuli Siiskonen.

– Saga AI helpottaa ja tehostaa suunnittelutyötä. Se nopeuttaa esimerkiksi ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien tuottamista Sitowisen kehittämiin digitaalisiin ratkaisuihin, Siiskonen kertoo.

Sisäinen ratkaisu on turvallisin

Kun OpenAI julkaisi tekoälypohjaisen ChatGPT:n marraskuussa 2022, myös Sitowisessä alettiin kartoittamaan sen hyödyntämistä.

ChatGPT:n kaltaisten, generatiiviseen tekoälyyn perustuvien työkalujen käyttöön liittyy kuitenkin merkittäviä tietoturvariskejä, sillä niihin syötettyä tietoa käytetään taustalla toimivan laajan kielimallin kouluttamiseen ja palvelun kehitykseen. Aiemmin on uutisoitu esimerkiksi Samsungin strategisten liiketoimintasalaisuuksien päätymisestä osaksi kielimallia.

Koska yleisölle avoimen tekoälytyökalun hyödyt ja toisaalta riskit olivat ilmeiset, Sitowisellä tehtiin pian päätös sisäisen AI-ratkaisun kehittämisestä.

– Kaikkia Saga AI:hin syötettyjä tietoja ja sen antamia vastauksia käsitellään turvallisesti vain Sitowisen palveluiden sisällä. Näin tiedot eivät vuoda Sitowisen ulkopuolelle, Tuomas Ruohonen sanoo.

– Käyttäjien kannalta sisäisen AI-ratkaisun etuna on, että se takaa tasaisen ja laadukkaan käytettävyyden. Olemme pyrkineet rakentamaan ratkaisun, joka on helposti lähestyttävä ja hallittava, Siiskonen jatkaa.

Saga-tekoälyassistentti on toteutettu Microsoftin työkaluilla Azure Open AI -teknologiaa hyödyntäen. Palvelua on muokattu Sitowisen käyttötarpeisiin, ja Saga AI:ta hallitaan Sitowisen pilvipalvelussa.

Palvelun turvallinen käyttö varmistetaan myös sillä, että kaikki Saga AI:n tuottama sisältö, kuten lähdekoodi, tarkastetaan ennen hyödyntämistä.

– Tekoälytyökalu ei tuota valmista koodia, vaan ihminen käy sen tuottamat vastaukset aina läpi. Tekoälyyn ei siis luoteta sokeasti, vaan sen rooli on toimia nimenomaan assistenttina, Ruohonen sanoo.

Pohjakoodi syntyy silmänräpäyksessä

Mitä Saga AI sitten tekee, ja ketkä sitä käyttävät?

Aloite kehittämiseen tuli Sitowisen sovelluskehittäjiltä eli koodareilta ja muilta digitaalisten ratkaisujen tekijöiltä, ja he ovatkin ensi vaiheessa tekoälytyökalun käyttäjiä. 

– Ensisijaisesti työkalu kehitettiin vastaamaan sovelluskehittäjien tarpeisiin ja lähdekoodin luomiseen. Muitakin käyttömahdollisuuksia kartoitetaan parhaillaan, kertoo Ruohonen.

Tähänastisten kokemusten perusteella Saga AI on vastannut odotuksia, Ruohonen sanoo. Hän mainitsee yhden esimerkin sen hyödyistä: käyttöliittymään piti rakentaa komponentti, jonka koodaaminen olisi vaatinut normaalitilanteessa laajan dokumentaation selaamista.

Nyt tarvittavan pohjakoodin saamiseen riitti, kun syötti Saga AI:lle muutaman kysymyksen ja avainsanan. Se louhi oikeansuuntaisen vastauksen hetkessä jättimäisestä aineistostaan.

Käyttö laajenemassa koko konserniin

Toistaiseksi Saga AI toimii sillä aineistolla, millä OpenAI on sen kouluttanut. Myöhemmin Saga AI:n kouluttamista voidaan jatkaa antamalla sille Sitowisen omia aineistoja, kuten suunnitteluohjeet ja projektityössä tarvittavat vastaavat aineistot.

– Jos Saga AI:lle annetaan mahdollisuus louhia Sitowisen eri liiketoimintaosastojen sisäisiä aineistoja, se helpottaa asiakasta hyödyttävien kokonaisratkaisujen löytämistä ja nopeuttaa esimerkiksi tarjousten laatimista, Siiskonen havainnollistaa.

Seuraavaksi Saga AI otetaan käyttöön Sitowisen muillakin liiketoiminta-alueilla koko konsernissa. Sisäisten ohjeistusten hakutoiminnallisuutta pilotoidaan parhaillaan Sitowisen Infra-liiketoiminta-alueella.

Tekoälytyökalujen hyödyntäminen voi tuoda Sitowisen kaltaiselle yritykselle selkeää kilpailuetua, uskovat Siiskonen ja Ruohonen. Malttiakin tarvitaan, sillä teknologioita tulee ja menee ja liikesalaisuuksia käsiteltäessä tietoturva on ensiarvoista.

 – Tekoälykenttä menee nyt kovaa vauhtia eteenpäin. Kehitystä kannattaa seurata, mutta samalla on mietittävä tarkkaan, mihin lähdetään ja mihin ei. Jokaiseen uuteen aaltoon ei kannata rynnätä mukaan, sanoo Ruohonen.

Sitowisen asiantuntija Tuomas Ruohonen.

"Sitowisellä sovelluskehittäjällä on paljon valinnanvapautta."

Sitowisellä sovelluskehittäjä pääsee työskentelemään hyvin moninaisissa projekteissa. Itse keskityn tällä hetkellä tukemaan hankkeiden teknologiavalintoja ja tekemistä.