Miksi valita Sitowise

Hallitsemme kalliorakentamisen koko kirjon.
Mukana lähes kaikissa kotimaan merkittävimmissä kallio- ja tunnelihankkeissa.
Suunnittelua myös avaimet käteen -periaatteella.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Innovatiivista ja asiakaslähtöistä kalliorakennussuunnittelua

Sitowisen kalliorakennussuunnittelijat ovat mukana lähes kaikissa kotimaan merkittävimmissä maanalaisissa kallio- ja tunnelihankkeissa. Vaativien taitorakenteiden suunnittelukokemustamme tarvitaan myös maanpäällisissä avolouhintakohteissa, kuten kallioleikkauksissa ja -kaivannoissa.

Kalliorakennuskohteissa asiakkaidemme käytössä on Sitowisen koko suunnittelu- ja konsultointiosaaminen. Vastaamme tarvittaessa koko kallio- ja tunnelirakennushankkeen suunnittelusta avaimet käteen -periaatteella. Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa maanalaiseen rakentamiseen erikoistuneiden liikennesuunnittelijoiden sekä palo- ja pelastusturvallisuuden suunnittelijoiden kanssa.

Kalliotilojen yleis-, arkkitehti- ja pääsuunnittelu avaimet käteen -periaatteella.

Tutkitusti kestäviä ja turvallisia kalliotiloja

Jokainen kalliosuunnittelukohde on uniikki, mutta kaikkia niitä yhdistää sama runkorakenne: suomalainen kallioperä. Kalliolaatu vaihtelee suuresti, ja siksi jokaisessa kalliorakennushankkeessa tarvitaan asiantuntevia rakennusgeologisia selvityksiä.

Kalliorakennushankkeen mahdollisuudet kartoitetaan kallioresurssi- tai toteutettavuusselvityksellä. Se varmistaa kallioperän sopivuuden esimerkiksi datakeskuksen, väestönsuojan tai energiavaraston rakentamiselle. Oikein sijoitetut maanalaiset tilat ovat kestäviä, turvallisia ja muuntojoustavia sekä ennen kaikkea miellyttäviä käyttää.

Maanalaiset tilat ovat kestäviä, turvallisia ja muuntojoustavia.

Kalliorakenteiden koko elinkaaren vastuullinen hallinta

Kallioperän sisään louhittavien tilojen käyttöikä on oikein suunniteltuna ja huollettuna pitkä, ja Sitowisen kalliorakennussuunnittelijat hallitsevat kalliorakenteiden koko elinkaaren. Uudiskohteiden hanke- ja toteutussuunnittelun lisäksi toteutamme kalliotilojen korjaussuunnittelua.

Kalliotilan saneeraus tai käyttötarkoituksen muutos suunnitellaan kuntoarvion pohjalta tarkoituksenmukaisesti ja nykypäivän vaatimusten mukaan. Maanalaisen tilan käyttötarkoitusta voidaan usein muuttaa ilman lisälouhintaa tai maanpäällistä uudisrakentamista.

Kalliorakenteilla on pitkä elinkaari ja käyttöikä.

Sitowisen kallio- ja tunnelirakentamisen palvelut

kalliorakennussuunnittelijamme vastaavat kaikenlaisten kalliorakenteiden suunnittelusta

Kalliorakennussuunnittelua maan alla ja päällä

Tunnelien ja muiden maanalaisten kalliotilojen arkkitehti-, yleis- ja pääsuunnittelua sekä kallioleikkausten, -kaivantojen ja avolouhosten suunnittelua.

Kalliorakentamisen asiantuntijapalvelut

Hankkeiden esiselvitykset, kallioresurssi- ja toteutettavuusselvitykset sekä kalliorakennusgeologiset selvitykset.
Asiantuntijamme selvittävät kallioperän rakentamispotentiaalin.
kalliotilojen käyttöikää voidaan pidentää säännöllisillä kuntoarvioilla

Kalliorakenteiden elinkaaren hallinnan palvelut

Kalliotilojen ja -rakenteiden kuntoarviot ja saneerausten suunnittelu sekä käyttötarkoituksen hallitut muutokset.

Kalliorakentaminen tukee kestävää maankäyttöä

Kalliorakentaminen mahdollistaa monipuolisen ja kestävän maankäytön tiiviisti rakennetuissa kaupunkiympäristöissä. Maanalaiset resurssit saadaan hyötykäyttöön, kun suuret kulkuväylät, kunnallistekniikka ja energiaratkaisut sijoitetaan maan alle. Samalla kaupunkitilaa vapautuu turvalliseen virkistys-, asuin- ja liikerakentamiseen.

Kalliorakentaminen vapauttaa kaupunkitilaa virkistys-, asuin- ja liikerakentamiseen.

Kallio- ja tunnelirakenteiden suunnittelussa huomioidaan aina rakentamisen vaikutukset ympäristöön. Kalliorakentaminen auttaa säilyttämään maanpäällisiä luonto- ja maisema-arvoja, ja maan alle sijoitettu kunnallistekniikka vähentää katuverkkojen saneeraustarvetta. Se vaikuttaa sekä rakennusmateriaalien kulutukseen että kaupunkiliikenteen sujuvuuteen.