Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kolme arkipäivää liiketoimen toteuttamispäivän jälkeen yhtiölle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka ylittävät vuosittaisen 5 000 euron raja-arvon.  

Ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/

Finanssivalvonnalle tehty ilmoitus tulee toimittaa yhtiölle pdf-muotoisena liitetiedostona sähköpostitse osoitteeseen tradings@sitowise.com

Ohjeet Finanssivalvonnan asiointipalvelun käyttöön osoitteessa https://www.finanssivalvonta.fi/finanssivalvonta/finanssivalvonnan-sahkoinen-asiointipalvelu/johdon-liiketoimet/

Ilmoituksen tekemiseen tarvittavia tietoja: 

Sitowise Group Oyj LEI-tunnus: 743700HOHMOHAANHFF73 
Sitowise Group Oyj osakkeen kaupankäyntitunnus: SITOWS 
Sitowise Group Oyj osakkeen ISIN-koodi: FI4000480215 

Yhtiö julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteena kahden arkipäivän sisällä johtohenkilön ilmoituksen vastaanottamisesta.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa täältä: https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/