Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kolme arkipäivää liiketoimen toteuttamispäivän jälkeen yhtiölle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet, jotka ylittävät vuosittaisen 5 000 euron raja-arvon.  

Ilmoitukset tehdään Finanssivalvonnan sähköisellä lomakkeella ja toimitetaan yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen trading@sitowise.com ja Finanssivalvonnalle käyttäen suojattua sähköpostiyhteyttä: https://securemail.bof.fi osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi. 

Lomake löytyy osoitteesta: https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/johtohenkiloiden-liiketoimet/managerstransactionsform_fi.pdf 

Ennen lomakkeen avaamista se tulee tallentaa omalle koneelle painamalla hiiren kakkospainiketta lomakkeen linkin päällä ja valitsemalla ”Tallenna nimellä/Save as”. Lomakkeen avaamisen jälkeen tulee tarvittaessa JavaScript-ominaisuudet hyväksyä Options-painikkeesta. 

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja: 

Sitowise Group Oyj LEI-tunnus: 743700HOHMOHAANHFF73 
Sitowise Group Oyj osakkeen kaupankäyntitunnus: SITOWS 
Sitowise Group Oyj osakkeen ISIN-koodi: FI4000480215 
Ilmoitusnumero: Generoituu lomakkeelle automaattisesti (ei tarvitse täyttää) 

Yhtiö julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteena kahden arkipäivän sisällä johtohenkilön ilmoituksen vastaanottamisesta.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa täältä: https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/saantelykokonaisuudet/markkinoiden-vaarinkayttoasetus/johtohenkiloiden-liiketoimet/.