Miksi valita Sitowise

Finnish Green Building Councilin perustajajäsen
Lisensoidut BREEAM Communities ja CEEQUAL -arviointimenetelmät
3D-virtuaalimallien edelläkävijä
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kaupungistuminen on vahva trendi globaalisti ja Suomessa, ja kestävä kaupunkikehitys edellyttää strategista ajattelua yli ammattirajojen suunnitteluprosessien alusta loppuun. Tuotamme taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisia ratkaisuja ja älykkäitä menetelmiä sujuvaan arkeen. 

Osaamisalueitamme ovat hankehallinta, maankäyttö, asuminen, liikkuminen, palvelut, elinkeinot, maisema, ympäristö sekä energia- ja yhdyskuntatekninen huolto. Tuemme asiakkaitamme kestävyyden tilannekuvan luomisessa sekä rakennuskohtaisesti että aluetasolla. Tarjoamme asiantuntemusta kestävyyden läpivientiin ja kehityshankkeiden johtamiseen hankkeen koko elinkaaren ajalla. Kestävyystoimet tulee nostaa esiin heti hankkeen alkuvaiheessa vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Tavoitteenamme on parantaa elinympäristön hyvinvointia, alueen kilpailukykyä ja asukkaiden elämänlaatua. Kestävyystoimet tulee nostaa esiin heti hankkeen alkuvaiheessa vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Kestävä kaupunkikehitys edellyttää strategista ajattelua yli ammattirajojen. Silloin voimme parantaa elinympäristön hyvinvointia, alueen kilpailukykyä ja asukkaiden elämänlaatua.

Sitowisen pääkonttori sijaitsee Espoossa Säterissä

Kestävän kaupunkikehityksen palvelut

Kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen palvelumme pitävät sisällään seuraavaa: