Osana KIEPPI-hanketta luotiin toimintamalli kuntien ja yritysten kiertotalouden yhteistyön toteuttamiselle. Mallin avulla eri toimijat voivat pelata saumattomasti yhteen, jolloin kiertotalous voi toimia aidosti. 

Vastasimme hankkeessa kiertotalouden kumppanuusmallin toteutuksesta yhteistyössä kumppanimme Industryhack Oy:n kanssa. Fasilitoimme työn aikana monipuolisesti kehittämämme mallin avulla eri organisaatioiden työskentelyä rakennetun ympäristön kiertotalouden eri teemojen ja kehityshankkeiden parissa. Vastasimme työssä myös mallin kehittämiseen liittyvistä kiertotalouden ja kestävän kaupunkikehityksen erityiskysymyksistä ja sparrasimme tilaajakaupunkeja kestävän aluekehityksen case-projekteissa. 

 • Tilaaja:
  Tampereen kaupunki, Espoon kaupunki ja Turku Science Park Oy
 • Toteutusajankohta:
  2020-2021
 • Kuvaus:
  Yhteistyömalli rakennetun ympäristön kiertotalouden edistämiseen
 • Sijainti:
  Tampere, Espoo ja Turku

Kiertotalous vaatii toteutuakseen uudenlaisia osallistavia ja poikkihallinnollisia toimialat ja organisaatiorajat ylittäviä tuotanto-, palvelu-ja yhteistyömalleja. KIEPPI-hankkeessa kehittämämme kumppanuusmalli tarjoaa systemaattisen ja oppimista tukevan lähestymistavan kiertotalouden yhteistyön toteuttamiseen koko yhteistyön elinkaaren ajalle – aina kiertotalouden tarpeen määrittelystä kumppanuuden valmisteluun, käynnistämiseen, toteutukseen ja päättämiseen asti.  

Kehittämäämme kiertotalouden kumppanuusmallia voidaan hyödyntää muissakin kohteissa. Mallin toivotaankin hyödyttävän jokaista, joka on tekemisissä kiertotalouden ja kestävän kehityksen kysymysten parissa. Malli tarjoaa monipuolisesti soveltamismahdollisuuksia erilaisille organisaatioille ja erilaisiin tarpeisiin. 

Sitowiselta saimme erityisesti Jussinaukion kehittämiseen arvokasta sparraamista liittyen kiertotalouden mukaisiin ratkaisuihin ja fiiliksen luomiseen.  

Aino Ukkola, erityisasiantuntija, projektipäällikkö, Turku Science Park Oy

Yhteistyö Sitowisen kanssa sujui erittäin mutkattomasti ja esimerkiksi työpajojen fasilitointiin ja niissä yhteistoiminnan kehittämiseen olimme varsin tyytyväisiä. 

Karoliina Tuukkanen, projektipäällikkö, Tampereen kaupunki 

Image
Magnifying glass

KIEPPI-hanke

Tampereen ja Espoon kaupunkien ja Turku Science Park Oy:n yhteisessä 6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) -hankkeessa kehitetään Espoon Kerasta, Tampereen Hiedanrannasta ja Turun Tiedepuistosta kestäviä kaupunginosia, joihin syntyy uutta kierto- ja jakamistalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa ja työpaikkoja.  

Kuva
Massojenhallinnan toimenpideohjelma tavoittelee kestävämpää rakentamista

Tutustu Sitowisen kiertotalouden palvelukokonaisuuteen!

Kiertotaloudessa ideana on korvata suoraviivainen kulutus ja tuotanto toimintamalleilla, jotka tähtäävät materiaalin vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen. Sitowise tarjoaa monipuoliset palvelut yrityksille ja yhteisöille kiertotalouden toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Asiakkaalle tarjottuja palveluita