Monipuoliset palvelut yrityksille ja yhteisöille

Laadimme kiertotalousstrategioita ja suunnitelmia yrityksille ja yhteisöille. Selvitämme ja ratkaisemme kuluttajatuotteisiin ja teollisuuden sivuvirtoihin ja jätejakeisiin liittyviä kiertotaloushaasteita. 

Innovatiiviset ratkaisut biologisten ylijäämämateriaalien käyttöön

Autamme löytämään biologisten ylijäämämateriaalien käyttöön innovatiivisia ratkaisuja, kuten vesistökunnostushankkeissa syntyvän järviruokosilpun suodatinkäyttö (https://www.kokeilunpaikka.fi/en/kokeilu/huleruoko). Tarvittaessa suunnittelemme ja toteutamme innovaatioiden vaikutus- ja vaikuttavuusarviointia osana uusien menetelmien testaamista.

Isoisänsilta Kalasatamassa. Taustalla näkyy alueen raketaminen.

Aluekehityshankken kiertotalouspalvelut

Olemme Suomen johtava aluekehityshankkeiden kiertotalouspalveluiden tuottaja. Meillä on ainutlaatuinen palvelukonsepti, joka pohjautuu laajaan kokemukseen. 

Aluekehitystä varten laadimme tiekartan, jonka pohjalta tilaaja voi täsmentää omaa maa-ainesstrategiaansa osana resurssitehokasta kiviaineshuoltoa ja elinkeino- ja ympäristötavoitteita. Työn nykytila-analyysissa huomioidaan seudulliset erityispiirteet. Tuotamme pelisäännöt maa-ainesstrategiatyön lisäksi aluekehityshankkeen päätöksentekoon, suunnitteluun ja toteutukseen.

Aluerakentamishankkeiden hallintamallit massatalouteen

Laadimme ohjeistuksen ja toimintaperiaatteet sekä teemme ehdotuksen rakennustoiminnan koordinoinnista.

Massakoordinaattoritehtävät ja massojenhallintasuunnitelmat

Tehtävät pitävät sisällään rakentamisen vaiheistuksen, kuljetusten minimoimisen ja massavirtojen koordinoinnin sekä rakennusvaiheen logistiikan ja väliaikaisratkaisuiden suunnittelun.
Kuorma-auto kaataa maamassat kaivinkoneen eteen.
Jätkäsaaren alue rakenteilla.+

Aluekehityshankkeen rakentamisen vaiheistuksen suunnittelu

Vaiheistuksessa huomioimme alueen maamassatasapainon toteuttamisen, rakentamisvaiheen logistiikan ja väliaikaisratkaisut kuljetukset minimoiden, rakentamisajan viihtyvyyden parantamisen sekä rakentamisen hallintamallin toteuttamisen.

Työkalut massojenhallintaan

Tuotamme asiakkaan tarpeeseen sopivat massojenhallinnan työkalut sekä massatalouslaskelmat.

Kiertotalouspalveluitamme:

  • Kiertotalousstrategiat ja suunnitelmat
  • Jätteisiin ja teollisiin sivuvirtoihin liittyvät selvitykset
  • Kuluttajatuotteisiin liittyvät kiertotalousselvitykset
  • End-of waste selvitykset
  • Biologisten ylijäämämateriaalien kiertotalousratkaisut
  • Toteutettavuusselvitykset, vaikutusarviot
  • Purkumateriaalien kierrätys ja vastuullinen purkaminen
  • Massojen hallinta ja massakoordinointi
  • Aluekehityksen kiertotalouspalvelut