Hämeenlinnan kaupunki haluaa edetä kohti kestävää maa-aineshuoltoa konkreettisten toimintaohjeiden sekä ketterien pilottien avulla. Hämeenlinnan kaupunki on sitoutunut kaupungin johtoa myöden kiertotalouden kehittämiseen kokonaisvaltaisesti. Toteuttamamme määritys- ja selvitystyö tuki kaupungin omia tavoitteita käytännönlähtöisestä ja dynaamisesta kehitystyöstä

Jotta kaupungin maa-aineshuolto voi kehittää toimintansa kiertotaloutta kokonaisvaltaisesti, tulee toimintamallin piirissä olla koko suunnittelu- ja tuotantoketju aina maankäytön suunnittelusta tuotannon johtoon saakka. Työmme sisälsi konkreettiset toimenpidesuositukset sekä niiden vaiheistuksen tavoitetilaan pääsemiseksi. Tavoitetila määriteltiin kaupungin maa-aineshuollon nykytilasta yhteistyössä maa-aineshuollon parissa työskentelevien henkilöiden kanssa.

 • Tilaaja:
  Linnan kehitys, Hämeenlinnan kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2018-2019
 • Kuvaus:
  Hämeenlinnan kiertotaloutta tukevan maa-aineshuollon toimintamallin laadinta ja määrittelytyö
 • Sijainti:
  Hämeenlinna

Asiakkaalle tarjottuja palveluita