Mitä vastuullisuus tarkoittaa meille?

Luomme hyvinvoivaa elinympäristöä. Paikkoja, joissa asua, oppia, tehdä töitä, nauttia arjesta ja juhlasta, huolehtia omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä viettää aikaa yhdessä. Teemme tiloja elämälle ja liikkumisen mahdollisuuksia näiden tilojen välille. Vastuullisuus meille tarkoittaa sitä, että teemme ihmisille ja ympäristölle viisaita ja kestäviä valintoja.

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

 

Sitowise ja kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) määrittelevät kansainväliset kestävän kehityksen painopisteet ja tavoitteet vuoteen 2030 asti. Suunnittelemillamme ratkaisuilla on valtava merkitys ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Olemme tunnistaneet näistä globaaleista tavoitteista meidän työmme kannalta olennaisimmat ja mihin meillä on suurin mahdollisuus vaikuttaa. Nämä löydät tummemmalla värityksellä alla ja kunkin näistä kohdalta löydät yhden esimerkin. 

Image
Ei köyhyyttä
Image
Ei nälkää
Image
Terveyttä ja hyvinvointia
Sitowise luo elinympäristöä, jonka yhtenä kulmakivenä on tukea ihmisten ja luonnon terveyttä ja hyvinvointia. Suunnittelemme esimerkiksi laadukasta sisäilmaa tukevan ilmanvaihdon rakennuksiin.
Image
Hyvä koulutus
Image
Sukupuolten tasa-arvo
Image
Puhdas vesi ja sanitaatio
Image
Edullista ja puhdasta energiaa
Image
Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Sitowisen yli 2000 asiantuntijan hyvinvointi ja työtyytyväisyys on kaiken tekemisen ponnistuslauta. Pidämme huolta sitowiseläisten työhyvinvoinnista monin tavoin esimerkiksi tarjoamalla työmatkaseteleitä ja taukoliikuntasovelluksen.
Image
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
Autamme asiakkaitamme viemään teollisuutta ja infrastruktuureja eteenpäin yhä kestävämpään suuntaan osaavalla suunnittelulla, innovaatioiden kehittämisellä ja digitaalisilla ratkaisuilla. Selvitämme esimerkiksi konsteja meriliikenteen päästöjen vähentämiseen.
Image
Eriarvoisuuden vähentäminen
Image
Kestävät kaupungit ja yhteisöt
Asiakkaiden tarpeista lähtevä ketterä suunnittelu ja vankat digitaaliset palvelut takaavat kestävät kaupungit, joissa yhteisöillä on mahdollisuus kukoistaa. Suunnittelemme esimerkiksi hyvin toimivat joukkoliikenneyhteyden kauppakeskuksen yhteyteen.
Image
Vastuullista kuluttamista
Image
Ilmastotekoja
Tulevaisuuden elinympäristöjen yhtenä lähtökohtana on hillitä ilmastonmuutosta ja sopeutua siihen. Konkreettisten suunnitelmien ja asiantuntevan konsultoinnin kautta asiakkaat saavuttavat ilmastotavoitteitaan ja pienentävät päästöjään. Suunnittelemme esimerkiksi A-energialuokan rakennuksen, joka pienentää sen asukkaiden hiilijalanjälkeä merkittävästi.
Image
Vedenalainen elämä
Image
Maanpäällinen elämä
Image
Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Image
Yhteistyö ja kumppanuus
Image
Kestävän kehityksen tavoitteet

Sitowisen arvot

Toimintaamme ohjaavat viisi yhdessä määriteltyä arvoa. Löydät klikkaamalla kustakin arvosta esimerkin, miten se näkyy sitowiseläisten tavassa olla yhdessä ja tehdä töitä.

Image
Value bravery
Olemme rohkeita
Asetimme rohkean tavoitteen olla alamme vastuullisin kumppani. Tämä vaatii meitä kehittämään toimintaamme ja kertomaan siitä avoimesti sekä sitowiseläisille että asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme.
Image
Value opennes
Olemme avoimia
Järjestämme esimerkiksi kuukausittain toimitusjohtajan aamukahvit, joissa käydään rehellisesti läpi ajankohtaisia asioita ja kaikilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä johdolle.
Image
Value trust
Luotamme toisiimme
Luotamme työkavereihin ja annamme vastuuta. Meillä myös NextGen-harjoittelijat pääsevät heti mukaan työn touhuun, projekteihin ja asiakastapaamisiin. Noin kymmenesosa meistä on harjoittelijoita.
Image
Value team play
Pelaamme yhtenä joukkueena
Jotta voimme tarjota asiakkaalle parhaita ratkaisuja, toisinaan on hyvä koostaa tiimejä liiketoimintojen ja yksikköjen rajoja ylittäen. Jokainen sitowiseläinen on osa tiimiä, johon hän tuo oman, ainutlaatuisen panoksensa.
Image
Value client knowledge
Tunnemme asiakkaamme
Jatkuvan vuoropuhelun lisäksi teemme säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyn. Kun tunnemme asiakkaamme hyvin, voimme suunnitella ja ehdottaa yhä parempia ja rohkeampia ratkaisuja.
the smart city company tuomas

Näin toimimme vastuullisina kumppanina asiakkaidemme kanssa

Sitowisen vastuullisuus on merkittävimmillään asiakastyössämme ja päivittäisissä ratkaisuissa, joita projekteissamme teemme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Asiakastarinat konkretisoivat työmme.

Vastuullisuus arjessamme - uutisia aiheesta