Sitowisen hiilijalanjälki on laskettu nyt kahdesti kansainvälisesti vertailukelpoisella GHG-protokollalla (Greenhouse Gas Protocol). Vuonna 2022 laskennassa olivat mukana myös Ruotsin liiketoiminta-alueen päästöt. Suurimmat päästöt aiheutuvat toimistojen hankinnoista, kuten IT-hankinnoista sekä liikematkustuksesta.

Sitowisen hiilijalanjälki vuonna 2022.

Sitowisen vastuullisuusasiantuntija Sonja Gustafssonin mukaan vastuullisuusohjelmaa ei voi tänä päivänä olla ilman hiilineutraaliustavoitetta, ja siksi sellainen on asetettu myös Sitowiselle. – Teemme hiililaskentaa asiakkaille, joten olisi erikoista, jos emme tietäisi omaa hiilijalanjälkeämme tai sitoutuisi sen pienentämiseen.

– Hiilijalanjäljen laskeminen ja raportointi antavat raamit ilmastotyölle. Tärkeintä ovat kuitenkin teot, joilla päästöjä saadaan vähennettyä, korostaa vastuullisuusasiantuntijamme Essi Lahti.

– Samalla kun tavoittelemme oman toimintamme aiheuttamien päästöjen pienentämistä, on hyvä muistaa mittasuhteet ja se, että kaikista vaikuttavimmat ilmastoteot tehdään meidän asiakasprojekteissa.

Child on the sholders

 

Sijoittajat arvostavat vastuullista toimintaa

Vastuullinen sijoittaminen, missä huomioidaan sijoituskohteen ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja hyvä hallinnointitapa, on yksi rahoitusalan megatrendeistä. Viime vuosina vastuullisen sijoittaminen kasvuun on vaikuttanut etenkin lisääntynyt sääntely sekä sijoittajien halu vaikuttaa vastuullisuusasioihin myös henkilökohtaisten sijoituspäätösten kautta. Vuonna 2021 voimaan tullut kestävän rahoituksen tiedonantoasetus SFRD velvoittaa esimerkiksi rahastoyhtiöitä, vaihtoehtorahastojen hoitajia ja sijoitusneuvontaa tarjoavia yrityksiä kertomaan, miten ESG-riskit (Environment, Social ja Governance) on integroitu ja pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset on huomioitu heidän sijoitusprosessissaan.

– Sijoittajien tarve saada tietoa toiminnastamme lisää vaatimuksia sille, kuinka kattavasti ja tarkasti kerromme omasta toiminnastamme ja sen vaikutuksista. Jos emme tuota riittävästi tietoa vastuullisuudestamme, sijoittajien on mahdotonta verrata toimintaamme muihin. Esimerkiksi mahdollisuutemme vaikuttaa suunnittelutyömme kautta rakennetun ympäristön energiatehokkuuteen tai liikenteen sujuvuuteen ja sitä kautta päästöihin jäisivät ilman vastuullisuusraportointiamme mahdollisesti huomaamatta, Sitowisen sijoittajasuhdepäällikkö Mari Reponen korostaa.

Meidän kaikkien, niin yritysten kuin yksityishenkilöiden, on muutettava käytöstämme, jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä.

Mari Reponen, Sitowise

Vuodelta 2024 Sitowisen on raportoitava vastuullisuudestaan EU:n uuden kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n vaatimusten mukaisesti. Uudet yritysten kestävyysraportointia koskevat vaatimukset pohjautuvat samaan EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmään eli taksonomiaan kuin rahoitusmarkkinoita koskeva tiedonantoasetus, mikä tulee yhdenmukaistamaan yritysten tuottamaa vastuullisuustietoa yhä enemmän sijoittajien tarpeiden mukaiseksi.

Vaikka kestävyysraportointi on suuri ajuri vastuullisuustyön kehittämisessä, näkee Reponen Sitowisen hiilineutraaliustavoitteen kuitenkin ennen kaikkea yhteiskunnallisena tekona.

– Meidän kaikkien, niin yritysten kuin yksityishenkilöiden, on muutettava käytöstämme, jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä. Eri vastuullisuusosa-alueiden ja toimenpiteiden tunnistaminen ja mittaaminen on siinä tärkeä ensimmäinen askel.

Image
Strategy icon

Sitowisen vastuullisuusohjelma 2022–2025

Julkaisimme vastuullisuusohjelman ensimmäisen kerran vuonna 2019. Vuonna 2022 luotiin uusi vastuullisuusohjelma, jonka neljä tavoitetta ohjaavat toimintaamme kestävän kehityksen eri näkökulmista. Yksi strategisista pilareistamme on olla vastuullisin toimija, jolla on yhdenvertaisin ja hyvinvoivin työyhteisö. Tähtäämme myös kestävään taloudelliseen kasvuun, alan vastuullisuuden kehittämiseen ja hiilineutraaliuteen. Lue lisää!

Nuori poika päässään työmaakypärä Sitowisen logolla.

Tervetuloa tutustumaan Sitowisen vuoden 2022 kohokohtiin ja tärkeimpiin käänteisiin!

Täältä löydät tietoa vuoden keskeisimmistä tapahtumista, vastuullisuustavoitteidemme etenemisestä sekä esimerkiksi kattavan kuvauksen sitowiseläisistä numeromuodossa.