Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

 

Vuoden 2022 raportointikokonaisuus koostuu neljästä osasta:  

Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti  – Täältä löydät tietoa vuoden keskeisimmistä tapahtumista, vastuullisuustavoitteidemme etenemisestä sekä esimerkiksi kattavan kuvauksen sitowiseläisistä numeromuodossa. 

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös – Tilinpäätöstä tutkimalla saat kattavan kuvan Sitowisen taloudellisesta asemasta ja tilikauden tuloksesta. Toimintakertomuksessa on mm. tiiviisti kerrattu tilikauden ja sen jälkeiset olennaisimmat tapahtumat. European Single Electronic Format (ESEF) -muotoisen tilinpäätöksen löydät tästä.

Palkitsemisraportti – Tiedot hallituksen palkkioista ja toimitusjohtajan palkitsemisesta sekä kuvaus Sitowisen palkitsemispolitiikan periaatteista ja tavoitteista. Samalla julkaistun palkitsemispolitiikan 2023 löydät täältä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä – Perehdy Sitowisen hallinnointiin, sekä konsernin hallituksen ja johdon toimintaa ohjaaviin periaatteisiin. 

Vuosikertomus ja vastuullisuusraportti 2022 - selaile tässä!

Tulevaisuuden haasteet edellyttävät yhteistyössä asiakkaiden kanssa luotuja innovatiivisia ratkaisuja, kestävää ajattelutapaa kaikessa tekemisessämme sekä kykyä keskittyä olennaiseen.  

Heikki  Haasmaa, toimitusjohtaja

Heikki Haasmaa.
sitowise hanna masala

Mennyt vuosi oli – jälleen kerran – monella tavalla poikkeuksellinen ja sisälsi uudenlaisia epävarmuuksia. Nämä huomioiden voimme olla ylpeitä Sitowisen liikevaihdon kasvusta ja myös kohtuullisen tyytyväisiä vuoden kannattavuustasoon.

Hanna Masala, talousjohtaja

Vastuullinen Sitowise

Sitowise rakentaa koko toimialan vastuullisuutta asiakasprojektiensa ja alan verkostojen kautta, sekä vie oman toimintansa vastuullisuutta eteenpäin päämäärätietoisin askelein. Vastuullisuusohjelma rakentuu neljän, selkeästi mitattavan tavoitteen ympärille, joilla Sitowise ja sitowiseläiset haluavat muuttaa maailmaa. Tavoitteena on pienentää toiminnan hiilijalanjälkeä, mutta myös jättää mahdollisimman suuri vastuullinen kädenjälki.

Asiantuntijoidemme tulee tunnistaa työnsä vaikutukset, tehdä ne näkyväksi myös asiakkaalle sekä pohtia yhdessä onko muutoksia tarpeen tehdä. Tämä on suuri kulttuurimuutos, joka vaatii sekä asiantuntijoilta että organisaatiolta paljon.

Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja

Sitowisen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Minttu Vilander.
Taija Lehtola.

Sitowiseläisten työtyytyväisyys pysyi hyvällä tasolla. Arvojemme mukainen käyttäytyminen näkyy meillä jokapäiväisessä työssä: olemme rohkeita, olemme avoimia, luotamme toisiimme, pelaamme yhtenä joukkueena ja tunnemme asiakkaamme.

Taija Lehtola, henkilöstöjohtaja

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2022, katso video!

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.