Jyväskylässä ollaan jännän äärellä. Rakennuslupa kaupungin keskustan ensimmäiselle tornitalohankkeelle myönnettiin juuri ja rakentaminen voi alkaa. Tontilla on jo tehty purkutöitä ja maaperästä haettu varmuutta koepaalutuksilla. Puistolan Tornin arvioidaan valmistuvan kesällä 2024.

Pohjola Rakennuksen hankejohtaja Veli-Pekka Into kertoo hankkeen olevan monin tavoin erityinen.

”Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta on jo pari vuotta sitten tehnyt korkean rakentamisen linjauksia kaupungin ydinkeskustaan, ja tämä on nyt ensimmäinen toteutuva hanke – se toimii kaupungin pilottina ja herättää sen vuoksi paljon kiinnostusta niin mediassa kuin kaupunkilaisissakin,” hän sanoo.

Sitowise on meille pitkäaikainen suunnittelukumppani, jonka kanssa yhteistyö on kaikin puolin sujuvaa. Parasta kumppanuudessa on aito vuorovaikutteisuus – pystymme keskustelemaan ja jopa haastamaan toistemme näkemyksiä, mikä johtaa kehittymiseen molemmin puolin.

Veli-Pekka Into, Pohjola Rakennus

”16-kerroksisena Puistolan Torni vastaa kolmea tavanomaista kerrostaloa eli on myös rakentajalle melko ainutlaatuinen, minkä lisäksi ahdas tontti vilkkaasti liikennöityjen kulkuväylien puristuksessa tuo omat mausteensa,” hän jatkaa.

Sitowise luottokumppanina

Puistolan Torni on ensimmäinen samalle tontille rakentuvasta kolmesta asuinkerrostalosta. Sen viereen nousevat 8- ja 12-kerroksiset rakennukset ja torneja yhdistävät matalammat osat kattopihoineen. Yhteiset autopaikat sijoittuvat korttelin alle. Sitowise vastaa Puistolan Tornin rakenne- ja elementtisuunnittelusta sekä LVIA-suunnittelusta.

”Sitowise on meille pitkäaikainen suunnittelukumppani, jonka kanssa yhteistyö on kaikin puolin sujuvaa. Parasta kumppanuudessa on aito vuorovaikutteisuus – pystymme keskustelemaan ja jopa haastamaan toistemme näkemyksiä, mikä johtaa kehittymiseen molemmin puolin. Vuosien varrella olemme oppineet tunnistamaan toistemme tarpeet ja löytäneet lukuisia toimivia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja yhteisissä hankkeissamme,” Veli-Pekka sanoo.

Sitowisen vahvuudeksi Into laskee myös laaja-alaisen osaamisen.

”Tilaajan kannalta on kätevää, että eri alojen asiantuntemusta saa niin sanotusti yhdeltä luukulta. Tässäkin hankkeessa olemme tarvinneet esimerkiksi paloturvallisuustarkastelua ja liikenneselvityksiä muun suunnittelun tueksi,” hän kertoo.

Poikkeuksellisen vaativa kohde

Tornitalon rakennesuunnittelijalta vaaditaan pätevyyttä poikkeuksellisen vaativan kohteen suunnitteluun. Osastopäällikkö Henry Hänninen Sitowisen Jyväskylän-yksiköstä kertoo rakennesuunnitelmien ja laskelmien valmistuneen aikataulussaan ja suunnitelmien läpäisseen korkean rakentamisen edellyttämän ulkopuolisen tarkastuksen.

”Tornitalon rakennesuunnittelussa on erityisesti huomioitava tuuliolosuhteet. Huolellisen laskennan avulla varmistetaan rakennuksen kokonaisstabiliteetti sekä kiertymien vaikutus rakenteisiin. Myös poikkeuksellisen korkeat kuormat vaativat erityistä osaamista suunnittelijalta – kuormien tulee jakautua rakenteisiin tasaisesti, mikä edellyttää tarkkaa laskentaa kerros kerrokselta,” Henry  sanoo.

Havainnekuva_Pohjola_Kalevankatu_katukuva

Vastuullista rakentamista

Pohjola Rakennus ja Sitowise pyrkivät omalla toiminnallaan edistämään rakennusalan vastuullisuutta ja vähentämään rakentamisen ilmastovaikutuksia. Puistolan Torni -hankkeessa Pohjola Rakennus on määritellyt uudisrakennukselle vähimmäistavoitteita huomattavasti pidemmän, peräti 100 vuoden käyttöiän.

”Esimerkiksi ontelolaattojen käyttäminen vähentää korkean rakennuksen kokonaiskuormaa, mutta keventää myös betonirakenteiden hiilijalanjälkeä huomattavasti. Poikkeuksellisen pitkäikäisiksi suunnitellut rakennukset ovat kokonaistaloudellisesti järkeviä toteuttaa – niin ylläpitokustannusten kuin ilmastovaikutustenkin kautta tarkasteltuna,” Henry muistuttaa.