Miksi valita Sitowise

Monialaisuus on vahvuutemme.
Johdamme hankkeet tiedolla ja kokemuksella.
Asiantuntijoillamme on kattavat pätevyydet.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Logistiikkaoperoinnilla säästetään aikaa ja rahaa

Sitowisen logistiikkaoperaattori selvittää yksittäisten hankkeiden tarpeet ja toiveet, sekä yhteensovittaa ne yhteen koko aluerakennushankkeen tarpeiden ja aikataulujen kanssa.   

Logistiikkaoperaattori toimii tiedon solmukohtana kaupungin virastojen ja alueen rakennushankkeiden välillä.

Järjestystä työmaakaaokseen

Aluerakentamishankkeissa luodaan kerralla asuntoja tuhansille sekä lisäksi työpaikkoja ja palveluita. Tällöin puolen kilometrin säteellä voi olla kerralla käynnissä kymmeniä kerrostalotyömaita ja useita infrarakennushankkeita. Työmaiden välitön vaikutus ympäristöön on henkilö- ja tavaravirta, sekä työmaiden käyttöön tarvittavat tukialueet. Tuhannet rakennusprojekteissa työskentelevät tarvitsevat autoilleen parkkipaikan, satoja tavarakuormia toimitetaan läpi vuorokauden ja hankkeiden vierustalle tarvitaan tilaa eri työvaiheisiin. Kaikki nämä tarpeet on kartoitettava jokaisen hankkeen eri vaiheissa.

Ennen hankkeen alkua tehdään alustavat varaukset rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa. Rakennushankkeen alkaessa tukialue- ja reittitarpeet käydään läpi urakoitsijan kanssa. Hankkeen aikana toimintasuunnitelmaa päivitetään ja asukkaiden sisäänmuuton yhteydessä varmistetaan vielä asukasturvallisuus ja reitistöt talolle ja sieltä pois aluerakennushankkeen sisällä. Työn kautta taataan kaikille hankkeille parhaat puitteet onnistua ja minimoidaan syntyvät haitat asutulle ympäristölle.
Valvoja työssään

Kaupungin apukäsi alueella, jossa tapahtuu paljon

Kaupungin organisaatioille aluerakennushanke tuo moninkertaisen määrän selvitettävää kerralla, eikä hakemuksia, yhteydenottoja ja yhteensovitustarpeita eri hankkeiden välillä ehditä käsitellä niiden suuren volyymin takia. Logistiikkaoperaattori tarkistaa hankkeiden hakemukset ennen käsittelyä ja varmistaa, että ratkaisut ovat toteutuskelpoisia koko aluerakentamishankkeen kannalta. Logistiikkaoperaattori toimii keskitettynä yhteyspisteenä eri hankkeiden välillä ja ohjaa toimijat oikeille virkamiehille ja tiedottaa muita sidosryhmiä sovituissa foorumeissa.

Päivittyvä tilannekuva rakentamisen editymisestä

Logistiikkaoperaattori muodostaa ja jakaa tilannekuvaa kaupungin käyttöön. Aluerakennushankkeen aikana tietoa liikkuu paljon, mutta se hajautuu ja pirstoutuu. Päätöksenteko esimerkiksi tonttien luovutusaikataulujen osalta on hankalaa ilman tietoa kentältä. Jos tontteja luovutetaan täysin markkinoiden ehdoilla, on lopputuloksena asukaspalautteen vyöry. Huonot ajoyhteydet, toistuvat vaaratilanteet, pölyisyys ja melu syövät alueen houkuttelevuutta asukkaiden jäädessä työmaiden keskelle loukkuun. Logistiikkaoperaattorin työn kautta syntyy tilannekuva raporttien ja karttojen välityksellä. Tilannekuvan kautta päättäjät voivat tehdä koviakin päätöksiä oikein perustein ja muuttaa alueen imagon myönteiseksi olemalla tilanteen tasalla ja jopa edellä.

Painopisteet vaihtelevat kunkin rakentuvan alueen erityispiirteiden perusteella. Räätälöimme palvelun aina tarkasti asiakkaan ja kohteen tarpeiden mukaan.