Miksi valita Sitowise

Laaja kokemus maanrakennustöistä ja kunnallistekniikasta.
Alan asiantuntijamme ovat maan parhaita.
Monialainen osaaminen saman katon alla.
Meillä on kaikki tarvittavat pätevyydet .
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kunnallistekniikan rakennuttamista kokemuksella ja ammattitaidolla

Kunnallistekniikalla tarkoitetaan muun muassa katuja, teitä, kevyen liikenteen väyliä, puistoja sekä esimerkiksi vesihuollon verkostoja. Kunnallistekniikkaa saneerataan muuttuvan kaupunkiympäristön tarpeiden mukaan, ja uutta kunnallistekniikkaa rakennetaan uusia asuinalueita varten.  

Katujen uudistuksissa on mukana kaupungin tai kunnan lisäksi esimerkiksi sähköverkkoyhtiö, vesihuolto, teleoperaattorit sekä pää- ja aliurakoitsijat, eli yhteisen kunnallisteknisen työmaan (YKT) sopimusosapuolet. Lisäksi mukana on eri sidosryhmiä kuten liikennelaitokset, alueen toimijat ja katualueen käyttäjät. Pyrimme vastuulliseen toimintaan muun muassa minimoimalla hankkeen ympäristöön kohdistuvia haittoja.

Meillä on pitkä kokemus aluerakentamisen yhteensovitustehtävistä, ja hyödynnämme opittuja hyviä käytäntöjä asiakkaan hyväksi.

Asiantuntemusta pieniin ja suuriin hankkeisiin

Kokemuksemme kunnallistekniikan hankkeista käsittää niin yksittäisen kadun saneerauksen linjastoineen kuin laajojen aluerakentamiskohteen kunnallistekniikan esirakentamisen. Henkilöstöllämme on monipuolinen kokemus hankkeisiin liittyvistä, eri vaativuustasojen maanrakennustöistä.  Meillä on lisäksi osaamista talonrakennuksen pohjarakentamisesta, kuten kaivantojen tuennasta, tiivistyksestä ja vahvistuksesta sekä avolouhinnasta.

Palvelua asiakaan tarpeen mukaan

Hoidamme hankkeiden rakennuttamistehtävät tilaajan haluamassa laajuudessa aina rakentamisen valmistelusta takuutarkastukseen asti. ​Palveluumme kuuluu toteutussuunnittelun ohjaus, rakentamisen valmistelu, rakentamisen ohjaus ja valvonta, käyttöönotto ja sen valvonta, takuuaika ja takuuaikaisten velvoitteiden hoito. Palvelun sisältö ja laajuus määritellään ja sovitaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Projektinjohtopalvelut

Rakennushankkeissa onnistuminen vaatii osaavaa projektinjohtoa. Hyvin johdetussa projektissa toteutetaan määritelty tulos sovitussa aikataulussa sovituilla kustannuksilla. Tarjoamme vahvaa asiantuntemusta ja ammattitaitoa projektien johtamiseen itsenäisesti tai asiakkaan tukena. Hallitsemme hankkeen johtamisen ja rakennuttajan etujen valvonnan kannalta tärkeimmät osa-alueet kuten kustannukset, laadun, aikataulun, riskit, sopimukset, viestinnän ja dokumentoinnin. Olemme urakoitsijoista riippumaton tilaajan edunvalvoja. 

Monialaisuus on vahvuutemme

Meillä on laaja-alainen rakennetun ympäristön asiantuntemus sekä toimiva yhteistyöverkosto, joiden avulla voimme tarjota kaikki asiakkaan rakennushankkeessaan tarvitsemat palvelut. Kokoamme hankkeisiin ammattitaitoisen projektiryhmän varahenkilöjärjestelyineen, millä varmistamme hankkeiden sujuvan ja häiriöttömän etenemisen. Tarvittaessa yrityksellämme on tarjota myös eri alojen asiantuntijoita tukemaan projektiorganisaation työskentelyä. 

Olemme avustaneet niin tilaaja- ja suunnittelu- kuin urakoitsijaorganisaatioita. Asiakaskuntaamme on kuulunut muun muassa Ely-keskukset, Väylävirasto, Vesihuoltoyhtiöt, kaupungit ja kunnat, yksityiset rakennuttajat ja urakoitsijat.