Hankkeessa rakennettiin Sipoossa n. 5 km. kevyen liikenteen väylää pientaloalueen läheisyydessä. Projekti sisälsi mm. liittymäsaneerauksia, louhintoja, painopenkereen rakentamisen. Samalla rakennettiin liikennevaloja, uusittiin tievalaistusta sekä tehtiin viher- ja istutustöitä. Tärkeässä roolissa oli myös alueella liikkujien turvallisuuden parantaminen. Alueella on myös muinaisjäännösrekisterissä olevia kohteita, joka asetti omat vaatimuksensa väylän rakentamiselle.

Toimimme hankkeessa tilaajan rakennuttajakonsulttina. Toimenkuvaan kuului toteutusvaiheen projektipäällikön tehtävät, työmaavalvonta ja turvallisuuskoordinointi. Sujuva yhteistyö asukkaiden, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa oli elintärkeää projektin etenemisen kannalta.  

 • Tilaaja:
  Kaakkois-Suomen ELY-keskus
 • Toteutusajankohta:
  2016-2019
 • Kuvaus:
  MT170 - Kulloo - Tyysterintie, projektinjohtopalvelu ja valvonta
 • Sijainti:
  Sipoo
 • Palvelut:
  Kunnallistekniikan rakennuttaminen, Infrahankkeiden projektinjohto, Infratöiden valvonta, Turvallisuuskoordinointi