Miksi valita Sitowise

Suunnittelemme sekä maanalaisia että maanpäällisiä kalliotiloja.
Huomioimme jokaisessa kohteessa vastuullisuusnäkökulmat.
Hyödynnämme ja sovellamme laajasti eri menetelmiä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kalliorakennus- ja tunnelisuunnittelua kokemuksella

Kalliorakennussuunnittelijamme vastaavat kaikenlaisten kalliorakenteiden suunnittelusta. Meillä on laajasti kokemusta sekä maanalaisista että maanpäällisistä kalliotiloista.

Peruskallio tulee Suomessa vastaan nopeasti kaikessa maanalaisessa infra- ja talonrakentamisessa. Kalliorakennussuunnittelijamme vastaavat maanalaisten tunnelien ja tilojen sekä maanpäällisten kallioleikkausten ja -kaivantojen yleis-, arkkitehti- ja pääsuunnittelusta.

Avolouhintakohteiden suunnittelu kaupunkikeskustoihin

Maanpäällisissä avolouhintakohteissa vaativimpia taitorakenteita ovat kaupunkikeskustojen kohteet. Louhintoja tehdään usein keskellä rakennettua ympäristöä, liikenteen solmukohdissa ja jopa kiinni olemassa olevissa rakennuksissa.

Huomioimme jokaisessa kohteessa ympäristönäkökulmat sekä ympäröivien rakennusten ja niiden käyttäjien turvallisuuden. Suunnittelijamme hyödyntävät laajasti eri menetelmiä ja soveltavat niitä harkiten myös äärimmäisen tärinäherkkiin kohteisiin.

Kalliokaivantoja tehdään keskellä vilkasta kaupunkiympäristöä.

Kalliorakenteiden tehokas lujitus ja tiivistäminen

Kalliorakentamissuunnittelun tärkeimpiä osa-alueita on kallion pysyvyyden varmistaminen niin rakentamisen kuin kohteen käytön aikana. Lujitus- ja tiivistystöiden tarkka suunnittelu takaa kalliorakenteiden pitkän iän ja stabiliteetin. Kallio- tai tunnelitila on turvallinen käyttää, ja samalla minimoidaan kalliorakentamisen vaikutukset ympäristöön.

Työskentelymenetelmämme ovat tehokkaita, mikä säästää toteutusaikaa. Varmistamme laadukkaan lopputuloksen nykyaikaisilla suunnittelumenetelmillä. Huomioimme myös kallioperän rakennettavuuden vaihtelun.

Tehokkaat ja nykyaikaiset työskentelymenetelmät säästävät toteutusaikaa.

Image
ikoni dig in to

Sitowisen kallio- ja tunnelirakentamisen palvelut

Kalliorakennussuunnittelu maan alla ja päällä

  • tunnelien ja muiden maanalaisten kalliotilojen arkkitehti-, yleis- ja pääsuunnittelu
  • kallioleikkausten, -kaivantojen ja avolouhosten suunnittelu.

Kalliorakentamisen asiantuntijapalvelut

  • hankkeiden esiselvitykset
  • kallioresurssi- ja toteutettavuusselvitykset
  • kalliorakennusgeologiset selvitykset.

Kalliorakenteiden elinkaaren hallinnan palvelut

  • kalliotilojen ja -rakenteiden kuntoarviot
  • kalliotilojen ja -rakenteiden saneerausten suunnittelu
  • käyttötarkoituksen hallitut muutokset.