Miksi valita Sitowise

Kaikki taitorakennepalvelut saman katon alta.
Meillä on kaikki tarvittavat pätevyydet.
Palvelumme on tasalaatuista ympäri maan.
Saat aina vastuullisesti tehtyä laatutyötä tarpeidesi mukaan.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Monipuolista siltojen ja muiden taitorakenteiden rakennuttamista

Taitorakenteiksi kutsutaan muun muassa siltoja, maantie- ja rautatietunneleita, laitureita ja rantatukimuureja, merimerkkejä, vesitorneja ja niin edelleen. Asiakkaitamme ovat taitorakenteita hallinnoivat julkiset ja yksityiset tahot suoraan sekä yrityksemme muut infrarakenteiden konsultointipalveluja tarjoavat yksiköt, joita palvelemme isommissa projektikokonaisuuksissa. Osaamisalueeseemme kuuluu niin uusien taitorakenteiden rakennuttaminen ja työnaikainen valvonta kuin korjausinvestointitarpeen määrittämiseksi tehtävät kuntokartoitukset.

Palvelemme asiakkaitamme monipuolisesti aina yksittäisten siltojen kuntotutkimuksista aina laajoihin infrahankkeisiin asti.

Taitorakenteiden omaisuudenhallintaa pätevyydellä ja ammattitaidolla

Taitorakenteiden hallintajärjestelmä perustuu pitkälle kehitettyyn siltojen tarkastukseen ja kunnon arviointiin. Siltojen tarkastuksissa kerätyt tiedot viedään Taitorakennerekisterin tietokantaan. Siltojen tarkastustiedoilla on erittäin suuri merkitys siltojen ja muiden taitorakenteiden hallintajärjestelmässä ja siltojen ylläpidon ohjelmoinnissa.

Siltojen yleis- ja erikoistarkastuksia suorittavilla henkilöillä on Väyläviraston vaatimusten mukaiset ammatti- ja työturvallisuuspätevyydet. Tarkastuksissa noudatamme Väyläviraston laatimia yleisohjeita kuitenkin huomioiden tutkimuskohteen erityispiirteet. Käytämme omaa tutkimuskalustoa. Laboratoriotutkimukset teetämme luotettavilla yhteistyökumppaneillamme. 

Silta yli moottoritien

 

Taitorakenteiden rakennuttaminen asiakkaan tarpeiden mukaan

Hoidamme hankkeiden rakennuttamistehtävät tilaajan haluamassa laajuudessa aina rakentamisen valmistelusta takuutarkastukseen asti. ​Palveluumme kuuluu toteutussuunnittelun ohjaus, rakentamisen valmistelu, rakentamisen ohjaus ja valvonta, käyttöönotto ja sen valvonta, takuuaika ja takuuaikaisten velvoitteiden hoito. Palvelun sisältö ja laajuus määritellään ja sovitaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti. 

Rakennushankkeissa onnistuminen vaatii osaavaa projektinjohtoa. Hyvin johdetussa projektissa toteutetaan määritelty tulos sovitussa aikataulussa sovituilla kustannuksilla. Tarjoamme vahvaa asiantuntemusta ja ammattitaitoa projektien johtamiseen itsenäisesti tai asiakkaan tukena. Hallitsemme hankeen johtamisen ja rakennuttajan etujen valvonnan kannalta tärkeimmät osa-alueet kuten kustannukset, laatu, aikataulu, riskit, sopimukset, viestintä ja dokumentointi. Olemme urakoitsijoista riippumaton tilaajan edunvalvoja. 

Monialaisuus on vahvuutemme

Meillä on laaja-alainen rakennetun ympäristön asiantuntemus sekä toimiva yhteistyöverkosto, joiden avulla voimme tarjota kaikki asiakkaan rakennushankkeessaan tarvitsemat palvelut. Kokoamme hankkeisiin ammattitaitoisen projektiryhmän varahenkilöjärjestelyineen, millä varmistamme hankkeiden sujuvan ja häiriöttömän etenemisen. Tarvittaessa yrityksellämme on tarjota myös eri alojen asiantuntijoita tukemaan projektiorganisaation työskentelyä.