Helsingin kaupungille laaditun paikkatietopohjaisen lumilogistiikkaselvityksen avulla kunnossapitäjä pystyy viestimään maankäytön suunnittelijoille tarpeet lumen vastaanotolle alueittain.

Tarve varautua lumen käsittelyyn ei tule häviämään. Samaan aikaan maankäytön tiivistyessä lumitilaa jää kaupunkirakenteeseen entistä vähemmän, joten poiskuljetettavaa lunta syntyy samalla lumisyvyydellä enemmän.

Tilastoista ja toteumatiedoista saatiin hyvä käsitys siitä, kuinka paljon erilaisina talvina lunta on satanut ja toisaalta lumikuormia on vastaanotettu. Näiden pohjalta saatiin laskettua pienalueittain erilaisina talvina syntyvä kuljetettavien ja vastaanotettavien kuormien määrä. Laskentamallilla saatava kuormamäärä osuu koko kaupungin tarkkuudella hyvin lähelle toteutuneita määriä.

Lumen käsittelyn verkoston optimoinnilla varmistetaan talvikunnossapidon palvelutaso ja minimoidaan käsittelyn haitat. Helsingin kaupungille laaditussa paikkatietopohjaisessa lumilogistiikkaselvityksessä on laskettu syntyviä lumikuormamääriä pienalueittain, jonka jälkeen erilaisia vastaanottoverkostovaihtoehtoja voidaan vertailla.

  • Tilaaja:
    Helsingin kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2021-2022
  • Sijainti:
    Helsinki