Kun Kymenlaakson keskussairaalalla G-osa otettiin käyttöön vuonna 2020, sai sairaala myös kokonaan uuden välinehuollon laitteineen ja instrumentteineen. Osa korvattavista välineistä oli jo ikänsä vuoksi romuttamokuntoista, mutta joitakin vielä hyvässä toimintakunnossa olevia tavaroita siirrettiin syrjään odottamaan.

Kymen Tuen projektijohtaja Kai Heiskanen lähti selvittämään laitteiden mahdollista lahjoittamista eteenpäin, sillä käyttökelpoisten laitteiden romuttaminen ei tuntunut hyvältä idealta. 

– Ryhdyin tekemään soittokierrosta, ja saimme hankkeeseen heti mukaan yhteensä 14 yhteistyökumppania. Purkamisen hoitanut laitetoimittaja antoi työstä ”hyväntekeväisyysalennuksen”, ja muut yritykset tulivat mukaan joko raha- tai työpanoksella. Lahjoituksilla saatiin katettua projektin kustannukset kokonaisuudessaan ja lasti liikkumaan kohti Ukrainaa, Heiskanen kertoo.

Sairaalalta ylimääräisiksi jääneitä leikkaussali-instrumenttien steriloimiseen käytettäviä autoklaaveja viedään Lviviin kaikkiaan neljä kappaletta. Autoklaavien lisäksi Ukrainaan lähtee lahjoituksena desinfioiva ultraäänipesuri, sali-instrumentteja sekä autoklaavien rullaratoja koreineen.

Sitowisen yksi strategian kulmakivistä on vastuullisuus. Meille se tarkoittaa mm. sitä, että teemme ihmisille ja ympäristölle viisaita ja kestäviä valintoja. Osallistumalla tähän asiakkaan ja muiden toimijoiden auttamishankkeeseen Ukrainan hädässä, haluamme tuoda vastuullisuuden vielä korkeammalle tasolle. Apua tarvitsevia ihmisiä Ukrainassa on lukematon määrä ja toimimalla näin voimme pelastaa ihmishenkiä, toteaa Sitowisen Talotekniikka, Kaakkois- Suomen yksikönjohtaja Matti Karhu.

Projektissa mukana olivat YIT Suomi, Sitowise, Insinööri Studio, Saipu, LSK, Värväämö, Terra Infra, Heikkinen Yhtiöt, Afire, Sweco Architects, Granlund, A-Insinöörit, Rakennus Pakera ja Getinge.