Kehykset yhteisille massojenhallinnan toimintatavoille

Smart Site on digitaalinen yhteistoimintamalli, jonka avulla toimijat niin kunta-, teollisuus- kuin yksityissektorilla saavat vähähiilisyytensä toteutumisesta reaaliaikaista tietoa. Ratkaisu on sovellukseen tuotettu työmaan tuotannonohjauksen ja infrarakentamisen materiaalikierron seurannan reaaliaikainen työväline.

Smart Siten avulla toteutettu järjestelmä mahdollistaa työmaiden nykyistä tarkemman, laadukkaamman ja nopeamman johtamisen tavalla, joka tuo hiilineutraaliuden edistämisen näkyväksi osaksi rakennustyömaiden jokapäiväistä toimintaa. Smart Site luo kehykset yhteiselle massojenhallinnan toimintatavalle ja parantaa järjestelmän mahdollisuuksia tuottaa puuttuvaa dataa maa-ainesten ja muiden infrarakentamisessa tarvittavien materiaalien hyödyntämisestä ja kierrättämisestä. Järjestelmä tuo automaattisen materiaalivirtojen tiedonsiirtojärjestelmän osaksi työmaiden tehokasta johtamista ja toteutusta reaaliajassa.

Tutustu Smart Site -työkaluun KIRAilmasto-hankevideolla

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Uutisiamme Smart site -hankkeesta

Yhteystiedot