Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä (RRF).

Tuki ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Ohjelman tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä vähähiilisten ratkaisujen löytäminen ja käyttöönotto rakennetussa ympäristössä.

- On hienoa, että saimme tälle hankkeelle ympäristöministeriön tuen, toteaa Sitowisen hankehallinan johtava asiantuntija Anna Railo.

Sitowisen Maapörssin Smart Site -työkalu helpottaa, sujuvoittaa ja tarkentaa yritystoiminnan ja työmaiden arkista tekemistä. Raportointi ja seuranta mahdollistaa toiminnankehittämisen. MaSSi on hanke, jolla sähköisiä siirtoasiakirjoja voidaan hyödyntää tuotannonohjauksessa ja raportoinnissa. Tällöin saadaan tuottavampi työmaa ja läpinäkyvämpää toimintaa, kun tarvittava tieto on helposti saatavilla ja toimitettavissa niille, jotka sitä tarvitsevat. Digitaaliset työmaat ja älykkäämpi hallinta säästävät aikaa ja prosessit toimivat luotettavammin sekä työmaista tulee myös tuottavampia, kun saadaan dataa liikkumaan. Digitalisaatio toimii monien päästövähennysratkaisujen mahdollistajana ja kiertotalouden edistäjänä.

Hanke esiteltiin kansainvälisillä rakennus- ja talotekniikan  FinnBuild -messuilla.

-Etsimme hankkeeseen idean jatkokehitystä varten yhteistyökumppaneita, joiden kanssa pääsisimme keväällä sitten ratkaisun pilotointia testaamaan, Sitowisen osastopäällikkö Eeva Vahtera kertoo.

Ympäristöministeriön tukiohjelman tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta.
Kaikkien ohjelmaan valittavien hankkeiden tulee täyttää ’Do No Significant Harm’ (DNSH) periaatteen mukaiset valinta- ja kelpoisuusehdot.

Sitowisen yksi vastuullisuustavoitteista on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä, sekä vaikuttaa aktiivisesti alamme kehittymiseen entistä vastuullisemmaksi.

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma myöntää vuosina 2021–2023 noin 40 miljoona euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön. ​Ohjelma on ympäristöministeriön ja Business Finlandin yhteinen.

Tutustu tarkemmin Maapörssi Smart Site -hankkeeseen!

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.
Kuva
peruutuspiippaukselle löytyi parempi vaihtoehto kohinahälyttimestä

Tutustu palveluihimme!

Laadimme kiertotalousstrategioita ja suunnitelmia yrityksille ja yhteisöille.