Sitowisen massojenhallintastrategiaan kuuluu muun muassa massojenhallintasuunnitelmat, massavirtojen koordinointi ja massatalouslaskelmat.

– Olemme luoneet massojenhallintastrategioita jo yli kymmenen vuoden ajan kunnille. Kaupungistumistrendin jatkuessa, massojenhallintaan liittyvät tarpeet vain kasvavat, sanoo Sitowisen osastopäällikkö Eeva Vahtera.

Yhtiön palveluihin lukeutuu myös rakentamisen vaiheistuksen, aikataulutuksen ja rakennusvaiheen logistiikan sekä väliaikaisratkaisujen suunnittelu.

– Mitä aikaisemmin massojenhallinta otetaan mukaan hankkeiden suunnitteluun, sitä paremmin pystytään hyödyntämään kiertotalouden käytäntöjä, Vahtera lisää.

Kuljetukset minimoimalla vaikutamme suoraan päästöihin ja hankkeen kustannuksiin.

Eeva Vahtera, Sitowise

Massastrategian avulla mahdollistetaan esimerkiksi eri rakennushankkeiden aikatauluttaminen toisiinsa nähden, jolloin parannetaan alueen massatasapainoa. Massatasapainossa pyritään hallitsemaan aluetta kokonaisuutena ja käyttämään louhinnasta syntynyt ylijäämämaa-aines vaikka alueelle toteutettavien puistojen muotoilussa.

– Päästöjä ja taloudellisia menoja kasvattavat kuljetukset voidaan minimoida, kun ylijäämämaa-aines käytetään lähellä louhintapaikkaa, Vahtera kertoo.

Kiertotalouden hyödyntäminen tehostaa liiketoimintaa

Sitowise on luonut useita digitaalisia ratkaisuja massojenhallintaa varten. Ratkaisut kuuluvat Louhi Smart Site kokonaisuuden alle. Sen avulla pystytään optimoimaan massojen siirtoa käytännössä.

– Näemme digitalisaation kehityksen suurena hyötynä kiertotaloudelle ja liiketoiminnan kasvattamiselle, johtava asiantuntija Anna Railo kertoo.

Railo lisää, että digitaalisaatio mahdollistaa kaiken massojenhallintaan liittyvän tiedon kokoamisen yhteen paikkaan ja kaikille näkyväksi. Tieto on reaaliaikaista, ja työn seuranta ja johtaminen onnistuvat paremmin.

Digitalisaatio mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon, minkä ansiosta työn johtaminen onnistuu paremmin.

Anna Railo, Sitowise

– Louhi Smart Siteen kuuluu esimerkiksi työkalu nimeltään Massalouhi. Se on paikkatietopohjainen sovellus, josta näkee työmaat, välivarastot, loppusijoituspaikat ja sen, kuinka paljon materiaalia mistäkin tulee, Railo kertoo.

Massalouhi lisää vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä. Kaavoittaja pystyy katsomaan siitä, miten hänen tekemänsä ratkaisu vaikuttaa esimerkiksi rakennuttajaan ja muihin alueen toimijoihin.

Päästölaskenta kuuluu Sitowisen palveluihin

Pisimpään Sitowisen kiertotaloutta lisäävistä digitaalisista ratkaisuista on ollut käytössä Maapörssi. Maapörssissä on vuodesta 2017 lähtien kierrätetty ylijäämämaa-aineksia sekä purkumateriaaleja maanrakentajien tarpeisiin.

Päästöjen vähentämisessä keskeistä on kiertotalouden hyödyntäminen hankkeissa.

Maija Mattinen-Yuryev, Sitowise

Lisäksi Maapörssiin liittyy logistiikkaa helpottava MaaApp -kuljetussovellus, joka sisältää digitaaliset siirtoasiakirjat. Niistä muodostuu automaattisesti tiedot kaikkiin tarvittaviin kuljetusraportteihin ja laskutusta varten.

Kuljetuksista kerättyä tietoja voidaan hyödyntää myös päästölaskennassa, jota Sitowise toteuttaa.

– Päästölaskennassa nojaudutaan elinkaarilaskennan viitekehykseen. Elinkaarilaskennassa otetaan huomioon kaikki hankkeessa käytetyt materiaalit, niiden kuljetukset ja rakennustyön eri vaiheet, sanoo vanhempi asiantuntija Maija Mattinen-Yuryev.

Päästöjen vähentämisen näkökulmasta keskeistä on juuri se, kuinka paljon hankkeissa pystytään hyödyntämään kiertotaloutta.

– Uusiomateriaalien käyttäminen on ympäristön kannalta aina parempi vaihtoehto kuin neitseellisten materiaalien kuluttaminen, Mattinen-Yuryev lisää.

Juttu on julkaistu alkuperäisesti Mediaplanetin Kiertotalous-julkaisussa 23.3.2021. Näet sen täällä.

Tutustu palveluihimme!

Energia- ja elinkaarisuunnittelu

Energia- ja elinkaarisuunnittelumallimme huomioi yhtä aikaa runkoratkaisut, rakennusmateriaalit, talotekniikan ja energiatehokkuuden. Menetelmämme ohjaa rakennuksen hiilijalanjäljen kehittämiseen.

Hiilijalanjäljen laskenta

Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta ihmisen toiminta vaikuttaa sen etenemiseen. Me voimme ratkaisuillamme hillitä ilmastonmuutosta. Hiilijalanjäljen laskenta on ensiaskel muutoksessa.