Sitowisen Smart Site -hanke lähti syksyllä vauhdilla liikkeelle. Yksi suuri edistävä tekijä oli hankkeen saama tukirahoitus ympäristöministeriön Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta. Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluontoisesta elpymisvälineestä (RRF).

Syksyn ja loppuvuoden aikana hankkeelle on etsitty idean jatkokehitystä varten yhteistyökumppaneita. Keskustelut jatkuvat tammikuun puolella ja tavoitteena on solmia yhteiskehityssopimus, jonka puitteissa ratkaisua päästään pilotoimaan kevään aikana.

Yhtäaikainen asiakasyhteistyön ja oman organisaation sisäisen yhteistyön kehittäminen ovat erinomainen mahdollisuus nostaa tavoitetta korkealle.

Anna Railo, Sitowise

- Yhteiskehittäminen aidossa ympäristössä vahvistaa ratkaisun asiakaslähtöistä ajatusta ja ohjaa tiedon tuottamisen mallia oikeaan suuntaan. Yhtäaikainen asiakasyhteistyön ja oman organisaation sisäisen yhteistyön kehittäminen ovat erinomainen mahdollisuus nostaa tavoitetta korkealle. Panostamme toimijaverkon kokoamiseen ja tarvittavien toimijoiden ja kumppaneiden tunnistamiseen voimakkaasti, Sitowisen hankehallinnan johtava asiantuntija Anna Railo kertoo.

- Yhteistyökumppaneita etsitään muun muassa markkinatutkimuksen avulla ja alan tapahtumissa verkostoitumalla. Tapaamme myös jo tunnistettuja sidosryhmiä ja käymme keskusteluja yhteisistä tavoitteista, Sitowisen hankehallinnan osastopäällikkö Eeva Vahtera lisää.

Pilotointivaiheen jälkeen tiedon hyödyntämismahdollisuus julkiselle sektorille

Smart Site -hankkeen tavoitteena on tarkastella yhteisen toimintatavan ja järjestelmän mahdollisuuksia tuottaa puuttuvaa dataa maa-ainesten ja muiden infrarakentamisessa tarvittavien materiaalien hyödyntämisestä ja kierrättämisestä ympäristöministeriön tavoitteiden mukaisesti.

Julkinen sektori hyötyy massatiedon saatavuuden parantumisena.

Eeva Vahtera, Sitowise

Pilotointivaiheen jälkeen on tarkoitus avata tiedon hyödyntämismahdollisuus myös julkiselle sektorille.

- Julkinen sektori hyötyy massatiedon saatavuuden parantumisena. Kyse on tiedolla johtamisesta; kun tunnetaan määrät ja paikat ja hyödynnettävän materiaalin määrä kasvaa pystymme toteuttamaan entistä parempia kiertotalousratkaisuita, Vahtera kertoo.

Kehitystyön tuloksena syntyy sähköisiä siirtoasiakirjoja hyödyntävä tuotannonohjausjärjestelmä, joka siirtää reaaliaikaisesti työmaan materiaalivirrat osaksi työmaan tuotannonohjausjärjestelmää sekä kuntien ja ympäristöministeriön tietojärjestelmiä.

- Sähköiseen siirtoasiakirjaan perustuva infrarakentamisen materiaalien liikkeitä rekisteröivä Smart Site parantaa rakennetusta ympäristöstä kerättävän tiedon yhteensopivuutta ja hyödynnettävyyttä. Kun tietoa siirretään organisaatiosta toiseen, sekä lähettäjä että vastaanottaja ymmärtävät ja tulkitsevat tiedon samalla tavalla eikä informaation merkitys tai muoto muutu. Tästä esimerkkinä Ympäristöministeriön SIIRTO –rekisteri, jonka ylläpitoon Smart Site tuo helpotusta. Myös tiedon ajantasaisuus on merkittävässä roolissa, Railo taustoittaa.

Odotamme toiveikkaina tulevan kevään tuomia mahdollisuuksia hankkeen parissa.

Anna Railo, Sitowise

Sitowisen asiantuntija työmaalla.

Hankkeen tuloksena saadaan yhteinen, koko alaa palveleva dokumentoitu prosessi ja yhteistoimintamalli, jonka avulla toimijat niin kunta-, teollisuus- kuin yksityissektorilla saavat vähähiilisyytensä toteutumisesta reaaliaikaista tietoa.

- Odotamme toiveikkaina tulevan kevään tuomia mahdollisuuksia hankkeen parissa. Yhteisen tavoitteen rakentamisessa otamme eri sidosryhmät mukaan toimintaan heti alusta alkaen. Erityisesti tavoitteenamme onkin saada mukaan toimijoita, jotka tulevat käyttämään toimintamallia työssään, jolloin varmistumme siitä, että olemme sitoutuneita yhteiseen päämäärään, sanoo Railo.

- On mahtavaa päästä työstämään alaa ja yhteiskuntaa hyödyttävää ratkaisua yhteistyössä toimijoiden ja julkisen sektorin kanssa, Vahtera lisää.

Smart Site -hanke sai ponnahduksen innovaatiokilpailusta ja sen kehitystä jatketaan Sitowisen The Smart City Lab -ohjelmassa. Hankkeen etenemistä pääsee seuramaan myös vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelman sivujen tilannehuoneesta www.kirailmasto.fi.

Kiinnostaisiko hankkeen yhteistyökumppanuus? Ota meihin yhteyttä!