Helsingin kaupungin tilauksesta osana EKAT-hanketta tehdyssä työssä kehitettiin menetelmä, jonka avulla voidaan selvittää erilaisten ratkaisujen hiilijalanjälkiä ja kustannuksia palvelutilaverkkoselvitysten yhteydessä (esim. koulujen ja päiväkotien sijoitus).

Menetelmä kuvaa yhtenäisen tavan tehdä laskelmat varhaisessa vaiheessa suunnittelua. Menetelmän avulla voidaan vertailla purkamista, uudisrakentamista, lisärakentamista, korjaamista, eri sijaintivaihtoehtoja, sekä mm. energiatehokkuustoimenpiteitä ja uusiutuvaa energiaa. Tavoitteena on tuoda hiilijalanjälki ja kustannustehokas hiilijalanjäljen pienentäminen osaksi palvelutilaverkkotarkasteluja.

 • Tilaaja:
  Helsingin kaupunki, Energiaviisaat kaupungit
 • Toteutusajankohta:
  2020
 • Kuvaus:
  Helsingin palvelutilaverkkojen elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskenta
 • Sijainti:
  Helsinki