Planect-arviointimenetelmää on kehitetty asemakaavojen ilmastovaikutusten, hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen, arvioimiseen kuudella eri sektorilla (esirakentaminen, infra ja yleiset alueet, maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastot, rakennukset ja pihat, liikenne, sekä energia).  

Arvioinnissa tehdään arviot koko elinkaaren päästöistä materiaalien tuotannosta aina kierrätykseen saakka. Planect arvioi muutoksen suhteessa nykytilaan, eli esimerkiksi mahdolliset rakennuspaikalla olevat purettavat rakennukset tai rakentamisen alta katoavan kasvillisuuden ilmastovaikutukset ovat myös mukana arviossa. 

Kun aiemmin kaavoittajan tai hankekehittäjän piti tilata kallis ja usein myös aikaa vievä selvitys ilmastopäästöistä, voi jatkossa kuka tahansa Planectin käyttäjä itse arvioida hankkeen ilmastopäästöt vartissa.

Sitowisen palvelujohtaja Eero Puurunen

Menetelmällä on mahdollista tehdä ilmastovaikutusten arviointi kaikissa asemakaavan tarkkuustasoisissa hankkeissa. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaavoittaja tai hankekehittäjä voi itse arvioida vaihtoehdon ilmastopäästöt vartissa ja kokeilla myös erilaisten vähähiilisyyttä edistävien toimenpiteiden vaikutuksia. Samalla muodostuu tietokantaa siitä, mitkä ratkaisut ovat ilmaston kannalta hyviä ja mitkä huonompia. Näin työkalu tulee vaikuttamaan merkittävästi siihen, miten kaupunkeja tulevaisuudessa suunnitellaan. 

- Planectin avulla nähdään, millaiset kaavahankkeet ovat kokonaisvaltaisesti arvioituna ilmaston kannalta parhaita, Puurunen kertoo. 

Uusi rakentamislaki edellyttää rakennusten ilmastovaikutusten arviointia 

Uusi rakentamislaki pyrkii pienentämään rakentamisen ilmastovaikutuksia tuoden vähähiilisyyden osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. 1.1.2026 alkaen uudisrakennuksilta vaaditaan vähähiilisyyden selvitystä ja rakennusten hiilijalanjäljelle asetetaan samalla katto. 

Suomessa edellytetään uuden rakentamislain myötä rakennusten ilmastovaikutusten arviointia, mutta rakennukset ovat vain yksi osa alueidenkäytön päästöjä. 

Hallitus valmistelee parhaillaan myös esitystä alueidenkäyttölaista. Alueidenkäyttölailla ohjataan alueidenkäytön ilmastovaikutuksia, niiden arviointia sekä arvioinnin ohjaavuutta. 

- Alueiden käytön muutosten ilmastovaikutusten numeeriseen arviointiin ei ole ollut selkeää ohjetta. Planect tarjoaa tähän uskottavan laskentamallin, jonka periaatteet on myös raportoitu avoimesti, Puurunen sanoo. 

Kehitystyötä yhteistyössä kuntien kanssa 

Planectin beta-versio julkaistiin viime vuoden joulukuussa. Kehitystä tehtiin yhdessä kumppaneiden kanssa ja mukana kehitystyössä ovat olleet lähes kaikki Suomen kymmenen suurinta kaupunkia. Esimerkiksi Jyväskylässä arviointia on tehty jo kymmeniin kaavoihin.  

- Planect tulee mullistamaan tiedon siitä, miten kaupunkisuunnitteluratkaisut vaikuttavat ilmastopäästöihin ja näin ohjaamaan sitä, miten kaupunkeja suunnitellaan myös yleiskaavatasolla, Puurunen toteaa. 

Kuva: Anders Koponen

planect

Tutustu palveluun ja varaa henkilökohtainen esittely!

Planect-työkalulla voit arvioida asemakaavojen tai aluehankkeiden ilmastovaikutuksia ilman elinkaarilaskennan erityisosaamista. Työkalun avulla vertailet myös nopeasti hankkeen toteutusvaihtoehtoja. Ohjelmistosta hyötyvät niin kuntien kaavoittajat kuin yritykset, jotka suunnittelevat aluehankkeita.

Katso tallenne Planectin julkaisutilaisuudesta!

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.