Planect-työkalulla voit arvioida asemakaavojen tai aluehankkeiden ilmastovaikutuksia ilman elinkaarilaskennan erityisosaamista. Työkalun avulla vertailet myös nopeasti hankkeen toteutusvaihtoehtoja. Ohjelmistosta hyötyvät niin kuntien kaavoittajat kuin yritykset, jotka suunnittelevat aluehankkeita.

Tutustu palveluun ja varaa henkilökohtainen esittely tästä. 

 

vähähiilisyys

 

Tee ilmastovaikutusten arvioinnista maankäytön suunnittelun arkipäivää! 

Maankäytön muutos on yksi keskeisimmistä Suomen ilmastopäästöjen suuntaa määrittävistä tekijöistä. Tästä huolimatta yksityiskohtainen ilmastovaikutusten arviointi on koskettanut tähän asti vain yksittäisiä kaavoituksen ja aluesuunnittelun kärkihankkeita. Arviointien laajamittaisen toteuttamisen esteenä on ollut selvitysten työläys ja kalleus.  

Sitowise on nyt kehittänyt kansainvälisesti ainutlaatuisen ratkaisun, joka mullistaa aluehankkeiden vähähiilisyyden arvioinnin. Menetelmä tuo näkyväksi ilmastovaikutuksia ja auttaa tekemään ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja.

Katso Planectin julkistustilaisuus ja tutustut samalla Planectin hyötyihin käytännössä:

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

 

Planect on kehitetty Asemakaavojen vähähiilisyyden arviointimenetelmä (AVA) -hankkeessa, yhteistyössä 15 kunnasta koostuvan kumppaniverkoston kanssa. Määrittelytyöhön osallistumisen ohella kumppanit ovat koekäyttäneet ohjelmistoa aktiivisesti. Kehityshankkeen aikana on tehty kymmenien asemakaavojen arviointeja! 

Menetelmäkehityksessä on huomioitu myös Suomen Green Building Councilin Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä.  

Planectin hinnoittelu perustuu vuosimaksuun. Kysy lisätietoja.

Planect luo tietoa päätöksenteon tueksi

Kaavan vaikutusten arviointi​  (esim. viranomaisen vaatimuksesta)

Alustava suunnittelu​ 

Nopeat vertailut, kuten:​ 

  • -erilaiset alueen rajaukset ja toimintojen sijoittelu (vaikutukset mm. kasvillisuuden hiilivarastoihin ja pohjavahvistuksiin)​ 
  • -purkaminen vs. säilyttäminen​ 
  • -puurakentaminen vs. tyyppirakentaminen 
  • -energiatehokkuustoimenpiteiden vaikutukset​ 
  • -saman toiminnan sijoittaminen eri puolille kuntaa 
  •  
  • Merkittävien tekijöiden tunnistaminen ja vähähiilisten vaihtoehtojen esiin nostaminen tarkempaan suunnitteluun​ 

    Eri hankkeiden välinen vertailu ​​

Miten menetelmä toimii?

Planectin käyttö pohjautuu karttanäkymään. Suunnitellut käyttötarkoitusalueet tuodaan ohjelmistoon CAD- tai paikkatietotiedostona. Arvioinnin tuottaminen vaatii vain muutaman lähtötiedon täyttämisen. Tällaisia ovat alueen oletettu valmistumisvuosi, alueiden käyttötarkoitukset ja rakennusten kerrosalat. Kun lähtötiedot on syötetty, tuloksia pääsee tarkastelemaan saman tien. 

Ohjelman tarkempi kuvaus löytyy täältä.

Image
kartta2
Kaavan​ geometria-aineisto​ vektoreina​
Image
rakennus
Tietojen syöttäminen
Image
aineisto
Tausta-aineistoihin yhdistäminen​
Image
ikoni nuoli
Image
arviointi
Arvioinnin tulokset

Planectin avulla selvitysten tuottaminen on:

Helppoa – ohjelmiston käyttö ei vaadi aiempaa kokemusta elinkaarilaskennasta

Nopeaa – yksittäisen laskelman tuottaa vartissa

Luotettavaa – kumppaniverkoston kanssa kehitetyt laskentamenetelmät pohjautuvat alan parhaisiin käytäntöihin

Kokonaisvaltaista – laskenta sisältää kaikki aluekehityksen kannalta keskeiset ilmastovaikutukset: esirakentamisen; infran, yleisten alueiden, rakennusten ja tonttien rakentamisen; maaperän ja kasvillisuuden hiilivarastojen muutokset; liikenteen vaikutukset ja energiankulutuksen päästöt