Miksi valita Sitowise

GIS, BIM, kaupunkimallit ja peliteknologian maailma yhdistettynä
Kaupunkikehityshankkeiden vaikutusten ennakointi
Elävän kaupungin liikkeiden ja sääolosuhteiden simulointi
IoT, reaaliaikainen data ja älykäs tiedonhallinta
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

AURA on Sitowisen virtuaaliympäristö kaupunkimallinnukseen, tiedonhallintaan, reaaliaikaiseen simulointiin sekä vuorovaikutukseen. Peliteknologia vie kaupunkisuunnittelun ja viestinnän uudelle tasolle.

Tietomallipohjainen suunnittelu ja tiedonhallinta

AURA tukee tietomallipohjaista suunnittelua ja hankkeiden tiedonhallintaa. GIS- ja BIM-aineistot, suunnittelu- ja kaupunkimallit sekä pistepilviaineistot luovat virtuaaliympäristön, joka täydentyy materiaalien tekstuurimäärityksillä korkealuokkaiseksi ja ymmärrettäväksi visuaaliseksi 3D-malliksi rakennetun ympäristön muutoksista.

AURA-virtuaaliympäristö Verkkosaari

Viestintä ja vuorovaikutus

AURAn visuaalinen kieli luo kaikille ymmärrettävän virtuaaliympäristön, joka helpottaa hankkeiden vaikutuksien ja muutosten viestintää yli kielirajojen. Helposti ymmärrettävä 3D-malli parantaa hankkeen vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä ja parantaa viestintää kaupunkilaisten ja asukkaiden kesken. Päätöksenteko helpottuu ja nopeutuu, ongelmakohdat ja konfliktit nousevat esiin, ja ratkaisut avautuvat selkokielisesti katsojalle.

AURAn kautta saa kaiken tarvittavan hankkeen esittelymateriaalin. AURA on helppokäyttöinen ja valmis 3D-ympäristö, josta käyttäjä voi ottaa vapaasti omia havainnekuvia haluamistaan kamerakulmista tai tehdä automaattisia videoita kahden kuvapisteen välille.

360-kuvatoiminto luo uudenlaisen vertailevan havainnekuvateknologian, jossa valokuvaa ja suunniteltua ympäristöä voidaan verrata suoraan oikeasta sijainnista ilman pakotettua kuvakulmaa. Vapaa vuorokauden ja vuodenaikojen luonnonvalon simulointi sekä säätilat mahdollistavat mahdollisimman realistisen ympäristön tarkastelun.

Dynaamisuus ja pelillisyys

AURA tuo elävän kaupungin liikkeet ja dynamiikan helposti hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Katukalusteet, animoidut ihmiset ja ajoneuvot helpottavat mittakaavallisia tarkasteluja ihmisen näkökulmasta ja luovat realistisen kuvan kaupunkitilan muutoksista.

Vapaa navigointi hiirellä tai peliohjaimella antaa käyttäjälle vapaat kädet määrittämään haluamansa tarkastelukulmat suunnitteluratkaisuihin. Lisäksi käyttäjä voi lentää, kävellä, ajaa pyörällä tai jopa ajaa autolla mallissa. Peliteknologia mahdollistaa monipuolisen ja idearikkaan tavan pelillistää ja osallistaa kaupunkisuunnittelu asukkaiden uudeksi digitaaliseksi vuorovaikutusvälineeksi.

Simulaatiot

AURA toimii 3D-alustana erilaisille kaupunkitilojen simulaatioille. AURA mahdollistaa muun muassa valaistuksen, liikenteen, kameroiden, 5G-tukiasemien, energian ja ilmanlaadun simuloinnit. Liikkeeseen reagoivat älyvalaisimet, 5G-tukiasemien kantavuus tai liikenteen ruuhkautumisanalyysit luovat AURAssa sisällöllisen ja teknologisen jatkeen perinteisten esittelymallien päälle.

VR maalaa digitaalisen maiseman huomisen kaupungista

Unity-pelimoottorilla toteutettu AURA mahdollistaa nykyaikaiset virtuaaliympäristön julkaisukanavat myös perinteisen kuvaruudulta tapahtuvan tarkastelun lisäksi. AURA tukee lisäksi virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) julkaisua sekä virtuaaliluolatiloissa (cave) esitettyjä malleja.

Tulevaisuuden suunnittelu muuttuu immersiivisemmäksi kokemukseksi, jolloin ratkaisumalleja haetaan 3D–mallien sisällä reaaliaikaisella suunnittelulla. Ympäristön katutasossa tapahtuvia muutoksia voidaan visioida VR–laseilla ja vaikkapa katseenseurantaa analysoimalla.

Digikaksoset

AURA tarjoaa täydet teknologiset edellytykset reaaliaikaisen, dynaamisen digitaalisen kaksosen (Digital Twin) rakentamiseen. AURA vastaanottaa tietomallien älyn ja yhdistää reaaliaikaisen datan visualisoinnin.

AURA-virtuaaliympäristö tuo älykkään kaupungin näkymättömät teknologiat näkyviksi. Älyliikenteen, älykkäiden katujen, rakennusten ja kadunkalusteiden tai vaikkapa ihmisvirtojen informaatio herää eloon 3D-näkymässä. Kolmiulotteinen reaalinäkymämme laajenee digitaalisessa kaksosessa useampiin dimensioihin ja tietovirtojen analysointi ja niiden yhteiset vaikutukset näkyvät digikaksosessa reaalimaailman rinnalla.

AURA-virtuaaliympäristön ominaisuuksia​

  • korkealaatuinen ja helppokäyttöinen visuaalinen 3D-virtuaaliympäristö
  • dynaamisen mallin mahdollistama liikkeen visualisointi, kuten animoidut ihmiset, pyöräilijät ja liikenne
  • vapaasti navigoitava ympäristö, lentäen, kävellen, pyörällä tai autolla ajaen
  • kuvakaappaukset mistä tahansa kamerakulmasta tai videon luonti kahden tai useamman kuvan välille
  • interaktiivinen 3D-alusta luo pelillisen kaupunkimallin
  • luonnonvalon ja säätilojen simulointi
  • simulaatiot ja data-analysointien visualisoinnit, kuten liikenne, valaistus, 5G, kamerat ja ilmanlaatu
  • 360° -näkymät ja -havainnekuvat
  • tukee erilaisia esitysteknologioita, kuten VR, AR ja virtuaaliluolaratkaisut
  • mahdollistaa digikaksosen luonnin (IoT, sensori, reaaliaikainen data).