Kouvolan kaupungille laadittiin joukkoliikenteen linjastosuunnitelma, jonka tavoitteena oli muodostaa Kouvolan joukkoliikenteestä laadukas ja houkutteleva palvelu niin arki-, opiskelu- kuin vapaa-ajan matkoille. Linjastosuunnitelman pohjalta kaupungin oli mahdollista kilpailuttaa uuden linjaston mukainen liikenne.

Työssä tehtiin tiivis koonti Kouvolan joukkoliikenteen nykytilasta, tarkasteltiin maankäyttöä ja palveluverkkoa sekä tunnistettiin joukkoliikenteen linjaston kehittämistarpeita. Nykytilatarkastelujen, Tilaajan kanssa sovittujen suunnitteluperiaatteiden ja työn lähtökohtana toimineen Kouvolan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman 2020–2025 pohjalta laadittiin joukko- ja palveluliikenteen linjastosuunnitelma.

Linjastosuunnitelma sisälsi linjakohtaiset reitit ja aikataulut sekä talvi- että kesäkausille ja kilpailutuskohteet autokiertosuunnitelmineen ja kustannusarvioineen. Lisäksi arvioitiin uuden linjaston vaikutuksia asukkaiden liikkumiseen. Suunnitelluista linjoista laadittiin linjakohtaiset kohdekortit, jotka sisälsivät kuvauksen linjan palvelevuudesta, reittikartan ja tietoa linjan palvelutasosta aikatauluineen.

Työ toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Tilaajan kanssa. Lisäksi linjastosuunnitelmaan pyydettiin kahdesti kommentteja eri asiantuntijatahoilta. Myös asukkaat pääsivät kommentoimaan suunnitelmaa työn aikana asukaskyselyn kautta.

Työ toteutettiin yhdessä Movili Oy:n kanssa, joka toimi työssä Sitowisen alikonsulttina.

  • Tilaaja:
    Kouvolan kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2023