Rauman kaupungin joukkoliikenteeseen laadittiin kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena oli toteutuessaan tarjota kaupunkilaisten liikkumistarpeisiin vastaavia, arkea helpottavia ja kestäviä liikkumisen palveluja. Kehittämissuunnitelma antoi pohjan joukkoliikenteen reittien ja aikataulujen suunnitteluun sekä liikenteen hankintaan. 

Työssä kartoitettiin Rauman joukkoliikenteen nykyistä palvelutasoa ja matkustajamäärien kehitystä sekä tarkasteltiin väestön ja työpaikkojen sijoittumista. Näiden, asukaskyselyn tulosten ja kaupungin linjausten perusteella tunnistettiin kehittämistarpeita, joiden pohjalta tavoitteellista palvelutasoa lähdettiin suunnittelemaan. 

Palvelutasosuunnittelussa laadittiin kolme vaihtoehtoista palvelutasosuunnitelmaa sekä arvioitiin niiden kustannuksia ja vaikutuksia nykyiseen tarjontaan. Kaupungin valitseman palvelutasosuunnitelman toteuttamiseen annettiin ehdotuksia esimerkiksi linjojen reitityksestä ja pyöräpysäköinnin lisäämisestä pysäkkien yhteyteen. Määrällisen palvelutason lisäksi työssä annettiin suosituksia laadullisen palvelutason parantamiseen, esimerkiksi lippu- ja maksujärjestelmän, asiakasinformaation ja pysäkkien kehittämisen osalta. 

Työssä selvitettiin myös kutsujoukkoliikenteen hyödyntämismahdollisuuksia osana kaupungin joukkoliikennejärjestelmää ja annettiin ehdotuksia sen mahdolliseen kokeiluun.

  • Tilaaja:
    Rauman kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2023