Selvityksen päätavoitteena oli parantaa kestävää liikkumista ja liikenneturvallisuutta Kanta-Hämeessä. Selvitys tehtiin yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen, Hämeen liiton ja Kanta-Hämeen kuntien välillä.

Matkaketjut asetettiin tärkeysjärjestykseen matka-ajan, joukkoliikenteen vuorotarjonnan, käyttäjäpotentiaalin ja päästövähennyspotentiaalin perusteella. Lisäksi matkaketjuista tunnistettiin 12 kaikkein tärkeintä laatuketjua. Kestävän matkaketjun pääkulkumuotona on joukkoliikenne, kuten juna tai linja-auto.

Työssä määriteltiin myös Kanta-Hämeen tärkeimmät joukkoliikennepysäkit, jotka toimivat matkaketjujen solmupisteinä. Pysäkit luokiteltiin ensimmäistä kertaa pysäkkiluokkiin, joita ovat terminaalit, keskeiset solmupysäkit, vilkkaat pysäkit ja peruspysäkit. Erityisen huomion kohteena olivat kaikkein tärkeimmät laatusolmut, joiden kehittämistoimenpiteet on nyt määritelty. Lisäksi keskityttiin asettamaan laatutavoitteet pysäkeille, niille johtaville reiteille sekä henkilöautojen ja pyörien liityntäpysäköinnille, jotta olosuhteita voidaan parantaa tehokkaasti.

Työ pyrki parantamaan kestävän liikkumisen olosuhteita Kanta-Hämeessä keskittymällä siihen, mitä infrastruktuurille voidaan tehdä. Lisäksi se esittää kestävien matkaketjujen asiakastiedon kehittämistä. Selvityksen päätavoitteena oli varmistaa, että resurssit kohdennetaan mahdollisimman vaikuttavasti kestävän liikkumisen ja liikenneturvallisuuden edistämiseksi.

Tutustu raporttiin.

Uudenmaan ELY-keskuksen tiedote.

  • Tilaaja:
    Hämeen liitto, Uudenmaan ELY-keskus, Kanta-Hämeen maakunnan kunnat
  • Toteutusajankohta:
    2022-2023