Laadimme Sosiaali- ja terveysministeriölle Ihminen työn ja työympäristön suunnittelussa -käsikirjan. Sen sisältämä konsepti ohjeistaa, miten työtä ja työympäristöä voidaan suunnitella ennakoiden työn sisältöä tukevaksi.

Konsepti perustuu ennakoivaan strategisen tason suunnitteluun, missä lähtökohtana on työnkuvan, vaadittavan osaamisen ja työn ominaisuuksien sekä työvaiheiden tunnistaminen ja kuvaaminen. Työn ja työympäristön suunnittelun käsikirjan lähtökohtana on sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategiassa tunnistettu työn murros ja teknologinen kehitys.

  • Tilaaja:
    Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Toteutusajankohta:
    2020-2021
  • Kuvaus:
    Käsikirja ennakoivan työn ja työympäristön suunnitteluun

Sitowisen työryhmään kuului useita eri alojen asiantuntijoita arkkitehtuurin-, muotoilun-, akustiikan- ja viestinnän saralta. Työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan asiantuntijoiden kanssa ja työn tueksi haastateltiin myös eri alojen työn suunnittelun asiantuntijoita.

Työn tuloksena syntyi käsikirja, jonka ydin on konsepti ennakoivaan työn ja työympäristön suunnitteluun, mikä sisältää työpaikoilla hyödynnettäväksi tarkoitettuja työkaluja.

Lue aiheesta lisää Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta!

Kuva
Hybridityömalli havainnekuva

Mistä hyvä työ ja työympäristö on tehty?

Työpäivämme rytmittyvät eri työvaiheiden ja tapahtumien ympärille. Työssä suoriutuminen, sujuva ja mielekäs työnteko edellyttävät monenlaista osaamista ja ominaisuuksia. Ennakoivalla työn ja työympäristön suunnittelulla voidaan vaikuttaa työntekijöiden työssä jaksamiseen ja viihtymiseen.