Sitowisen sosiaali- ja terveysministeriölle syksyn 2020 aikana tehtävä työ pureutuu siihen, miten jatkuvan kehittämisen mallilla voidaan vahvistaa ennakoivaa työn ja työympäristön suunnittelua.

Työn sisältö työn ja työympäristön suunnitteluprosessin perustana

Työpäivämme rytmittyvät eri työvaiheiden ja tapahtumien ympärille. Työssä suoriutuminen, sujuva ja mielekäs työnteko edellyttävät työntekijältä monenlaista osaamista ja tiettyjä ominaisuuksia. Työntekijältä edellytetään myös kykyä suorittaa useita erilaisia työtehtäviä. Ennakoivalla työn ja työympäristön suunnittelulla voidaan vaikuttaa työntekijöiden työssä jaksamiseen ja viihtymiseen.  

Laadimme sosiaali- ja terveysministeriölle konseptin, miten työtä ja työympäristöä voidaan suunnitella ennakoiden työn sisältöä tukevaksi. Konsepti perustuu ennakoivaan strategisen tason suunnitteluun, missä lähtökohtana on työnkuvan, vaadittavan osaamisen ja työn ominaisuuksien sekä työvaiheiden tunnistaminen ja kuvaaminen. Hankkeen tavoitteena on edistää työssä suoriutumista, tuottavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia.

Hanke perustuu sosiaali- ja terveysministeriön strategiassa tunnistettuun työn murrokseen ja teknologiseen kehitykseen sekä turvallisiin ja terveellisiin työoloihin.

– Hyvät työolot vaikuttavat myönteisesti työn tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Muuttuva työ edellyttää jatkuvaan oppimista sekä ihmiskeskeistä työn suunnittelua. Tällä hankkeella tuetaan näiden asioiden toteutumista ennakoivan työn ja työympäristön suunnittelun näkökulmasta, vahvistaa johtaja Liisa Hakala, STM.

Muuttuva työ edellyttää jatkuvaan oppimista sekä ihmiskeskeistä työn suunnittelua.

Liisa Hakala, johtaja, STM

Mukana monialainen suunnitteluryhmä

Sitowisen työryhmään kuuluu useita eri alojen asiantuntijoita arkkitehtuurin-, muotoilun-, akustiikan- ja viestinnän saralta. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan asiantuntijoiden kanssa ja työn tueksi haastatellaan myös eri alojen työn suunnittelun asiantuntijoita.

– Työ ja työympäristö koskettaa meitä kaikkia työssäkäyviä. Tämä projekti on meille tärkeä. Inspiroidumme, kun saamme esittää ennakkoluulottomia kysymyksiä, ja nähdä mahdollisuuksia luoda arvoa projektin tuloksena syntyvän lopputuotteen avulla, kertoo hankkeen projektipäällikkö, palvelumuotoilija Matias Halmeenmäki Sitowiseltä.

Mallia pilotoidaan yrityksissä

Hankkeessa haastatellaan eri aloilla toimivia yrityksiä työn ja työympäristön suunnittelun lähtötilanteen, hyvien käytäntöjen ja kehityskohteiden tunnistamiseksi. Myöhemmin syksyllä laadittua mallia pilotoidaan haastatelluissa yrityksissä.

Työn lopputuote on visuaalinen käsikirja, joka on suunnattu työnantajille, työn ja työympäristön suunnittelijoille ja työterveyshuollossa työskenteleville. Käsikirja sisältää jatkuvan kehittämisen mallin ja ohjeita työympäristön suunnitteluun.

Yhteystiedot