Tehtävämme hankkeessa olivat projektinjohto, hankesuunnittelu, kunto- ja haitta-ainetutkimus, pää-, arkkitehti- rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelu ja töiden valvonta. Kiinteistöllä on suojelukaavamerkintä SR 1.

Korjaustyö suoritettiin entisöintimenetelmin ja sisälsi runsaasti koristeiden korjaus- ja uusimistöitä.

  • Tilaaja:
    Kiinteistö Oy Helsingin Forum
  • Toteutusajankohta:
    2017-2018
  • Sijainti:
    Helsinki