Kruunusiltojen kokoavana kartta- ja paikkatietopalveluna toimii Hanke Louhi -karttapalvelumme. Hanke Louhi tarjoaa allianssihankkeen toimijoille ajantasaisen digitaalisen tilannekuvan ja aineistoalustan.

Tavoitteena on mahdollistaa helppo pääsy aineistoihin, keskitetty tiedonhallinta ja tiedon löydettävyys. Louhi näyttää ajan tasalla olevia aineistoja useammasta eri lähteestä, mikä helpottaa eri toimijoiden yhteistyötä.

Hanke Louhi visualisoi rakentamisen edistymistä, mahdollistetaa hankeosapuolten vuorovaikutusta sekä tarjoaa hankkeeseen liittyviä suunnitelmia ja aineistoja hyödynnettäväksi yksinkertaisen karttanäkymän avulla.

Kruunusiltojen Hanke Louhi -palvelua käyttävät esimerkiksi kaupungin työntekijät, teleoperaattorit, sähkösuunnittelijat, maisemasuunnittelijat, geoteknikot, hankkeen urakoitsijat, projektinjohto sekä projektin johtoryhmä.

 • Tilaaja:
  Kruunusillat
 • Toteutusajankohta:
  2017-
 • Kuvaus:
  Hanke Louhi kokoavaksi kartta- ja paikkatietopalveluksi Kruunusilloille.
 • Sijainti:
  Helsinki