Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja hiilineutraaliustavoitteet ajavat rakennetun ympäristön ja liikkumisen toimijoita hyödyntämään digitalisaatiota uusien, kestävien ratkaisujen kehittämisessä. Sitowisen tavoitteena on olla alan vastuullisin toimija.

Me uskomme, että datan ja digitaalisten palveluiden avulla voidaan aidosti vauhdittaa kestävää kehitystä - ja että tietoperustainen päätöksenteko on ainoa kestävä tapa rakentaa yhteiskuntaa. 

Digitalisoimme rakennettua ympäristöä ja liikkumista tuomalla näkyväksi tietoa, jota asiakkaamme tarvitsevat fiksun päätöksenteon tueksi. Tuemme asiakkaitamme valtionhallinnossa, kunnissa ja yksityisellä sektorilla tarjoamalla seuraavia digitaalisia ratkaisuja kestävän kehityksen tueksi: 

  • asiakaslähtöinen tietojärjestelmäkehitys 
  • digitaaliset tuoteratkaisut
  • Data Engineering & Data Science.

Yhteiskunnassa tuotetun datan tehokas hyödyntäminen on resurssiviisautta parhaimmillaan. Valjastamalla laajat datamassat käyttöön sekä analysoimalla, mallintamalla ja optimoimalla saavutetaan hyötyjä, jotka voivat näkyä esimerkiksi säästyneinä polttoainekustannuksina, pienentyneenä energiankulutuksena, maamassojen tehokkaampana kiertona, suunnittelun nopeutumisena tai saavutettavuuden ja osallisuuden vahvistumisena.