Noin neljäsosalle maantieverkosta tuotetaan uudet liikennemäärätiedot vuosittain pistekohtaisten otoslaskentojen avulla. Vuosittainen laskentavälien määrä, joissa noin viikon kestävä otoslaskenta tehdään, vaihtelee 3200–3600 välillä. Osassa kohteista laskenta tehdään kerran ja osassa kaksi kertaa laskentakauden aikana.

Yhden tai kahden viikon otoslaskentojen perusteella vuoden keskimääräinen vuorokautinen liikennemäärä (KVL) estimoidaan erilaisia estimointimalleja käyttäen. Kyseisen vuoden laskemattomille väleille päivitetyt liikennemäärätiedot tuotetaan liikenteen kehityskertoimiin perustuen. Lisäksi käytetään liikenteen automaattisen mittausasemien (LAM) tietoja. Liikennemäärän tunnusluvut päivitetään Väyläviraston tierekisteriin, jossa tieto muodostaa tietolajit 201 ja 202.


Liikennemäärätieto ja liikenteen vaihtelun tunnusluvut ovat liikennesuunnittelun ja tienpidon olennaisin lähtötieto. Tierekisterin kautta tieto on käytettävissä lukuisissa eri liikenne- ja tiesuunnittelun sekä hoidon ja ylläpidon parissa työskentelevillä organisaatioilla.

Yleiseen liikennelaskentapalveluumme kuuluu liikennelaskennan lisäksi palvelun kehittäminen. Olemme palvelun osana uudistaneet mm. liikenteen tunnuslukujen estimointimallit. Lisää Suomen maanteiden liikennelaskentajärjestelmästä ja käytettävästä laskentatekniikasta voi lukea palvelun kuvauksesta.

Teemme yleisen liikennelaskentapalvelun lisäksi vuosittain useita kymmeniä otoslaskentoja katu-, maantie- ja yksityistieverkolla. Toteuttamiemme laskentatoimeksiantojen laajuus vaihtelee yksittäisestä laskennasta kymmeniin laskentoihin ja kohteet moottoriteistä vähäliikenteisiin sorateihin.

 • Tilaaja:
  Väylävirasto, ITM Finland
 • Toteutusajankohta:
  2013-2020
 • Kuvaus:
  Maanteiden liikennelaskentapalvelu
 • Sijainti:
  Valtakunnallinen