Miksi valita Sitowise

Jokaisen sitowiseläisen työ koskettaa ilmastonmuutokseen varautumista.
Yhdistämme eri tietolähteitä innovatiivisesti.
Käytämme viimeisintä tutkimustietoa.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Lämpötilojen nousu, merenpinnan nousu, ilmankosteuden lisääntyminen, voimistuva tuulisuus ja sään ääri-ilmiöiden yleistyminen aiheuttavat uusia haasteita luonnonympäristöissä, maa- ja metsätaloudessa ja rakennetuilla alueilla. 

Lappeenrannassa on yksi Sitowisen toimistoista

Haasteita kohdataan niin aluetasolla kuin pienemmissä yksityiskohdissakin. Esimerkiksi lisääntyvät tulvat tulevat vaivaamaan monia ranta-alueita sekä tiivistyviä kaupunkiympäristöjä. Samalla lämpimät ja kosteat säät koettelevat kosteusvaurioille alttiita rakenteita taloissamme. 

Ilmastonmuutos muuttaa myös elinympäristöjä ja tuo Suomeen uusia lajeja. Tämä vaikeuttaa pohjoisiin olosuhteisiin sopeutuneiden eliölajien menestymistä. 

Keskeinen tapa varautua näihin haasteisiin on alueiden ja rakenteiden muutoskestävyyden parantaminen. 

Ilmastonmuutos luo myös uusia mahdollisuuksia: kasvukausi venyy, rakennusten lämmitykseen tarvitaan vähemmän energiaa ja kesälajien harrastusmahdollisuudet paranevat. 

Ilmastonmuutokseen varautuminen sitowiseläisittäin

Laaja-alainen asiantuntijajoukkomme vastaa sekä haasteisiin että mahdollisuuksiin. Keskeisimpiä ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyviä osaamisalueitamme ovat: riskiarviot, tulvariskit, hulevesi-, tulva- ja vesistömallinnus, ekosysteemipalvelut, sinivihreä infrastruktuuri, maankäytön suunnittelu, muutoskestävyys, riskinhallinta ja sopeutuminen, tuulisuus, energiajärjestelmät ja riskirakenteet.  

Kun ilmastonmuutosta lähestytään luovasti ja monialaisesti, saadaan riskit minimoitua. Samalla luodaan pohja uusien mahdollisuuksien parhaaseen hyödyntämiseen. 

ekologinen maisemasuunnittelu varautuu ilmastonmuutokseen
Image
ymparistopalvelut-nega

Ilmastonmuutokseen varautuminen - Palvelut