Lahdessa on tehty jo paljon lähivesistöjen puolesta. Kaupunkialueiden hulevesien hallintaa on parannettu, ja maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormaa on vähennetty kosteikoilla ja suojavyöhykkeillä. Seuraavaksi rimaa nostetaan ylöspäin uudella ohjeella, joka tukee rakentamisen aikana syntyvien hulevesien hallintaa.

Lähivesistöjen hulevesikuormituksen pienentäminen suojelee lahtelaisten koti- ja mökkirantojen veden laatua, ihan niin kuin EU:n vesipuitedirektiivi vaatii.

Sitowise oli mukana tuottamassa uutta ohjeistusta, jossa huomiota saavat hulevesien ohjauksen lisäksi esimerkiksi työmaakäytännöt, kuten puhtaanapito, aikataulutus ja kulkureitit. Lisäksi ohjeessa käsitellään kattavasti muun muassa kasvillisuuden suojelua ja eroosion ehkäisyä.

Uusi ohjeistus julkaistiin Lahden kaupungin nettisivuilla syyskuussa 2022. 

  • Tilaaja:
    Lahden kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2022