Sitowise on ollut Espoon kaupungin puitesopimuskumppani jo pitkään. Jousenpuiston alueen kehittäminen Espoon Tapiolassa alkoi vuonna 2013 lähiympäristö- ja korttelisuunnitelmalla. Taustalla oli päätös rakentaa Urheilupuiston lähelle uusia kerrostaloja, puistoja ja pysäköintilaitos.

Aasemakaavavaiheessa määrittelimme, miten alueen julkisia ulkotiloja kannattaa kehittää. Sittemmin mukaan aluekehitykseen tulivat muun muassa liikenne-, katu- ja geosuunnittelijoita.

Korttelisuunnitelman jälkeen laadittiin Jousenpuiston kaava-alueen katu- ja puistosuunnitelmat. Huomioon piti ottaa esimerkiksi asemakaavan vaatimukset 500 pyöräpysäköintipaikalle ja pysäköintitalolle, joka palvelee liityntäpysäköinnin lisäksi kerrostalojen asukkaita. Pysäköintitalon julkisivu on määrätty kaavassa vihreäksi, joten yhdistimme tämän vaatimuksen kerrostalojen hulevesien hallintaan viherseinällä.

Koivu-Mankkaan tie ja metroaseman lähiympäristö valmistuivat ennen Länsimetron liikennöinnin alkamista vuonna 2017, Jousenpuistonaukio ja Jousimiehenreitti vuonna 2019. Parin viime vuoden aikana Jousenpuiston kaupunkiympäristöä on viimeistelty kaavamääräysten mukaan.

Lue asiakastarina Jousenpuiston alueen suunnittelusta!

 • Tilaaja:
  Espoon kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2013-2020
 • Sijainti:
  Espoo
 • Kuvaus:
  Laadimme Urheilupuiston metroaseman seudulle monialaista suunnittelua luoden viihtyisän ja toimivan oleskelutilan.