Sitowise laati Väylävirastolle radanpidon ympäristöohjekokonaisuuden päivityksen, johon kuului kahden keskenään rinnakkaiskäyttöön tarkoitetun ohjeen; Radanpidon ympäristöohjeen ja Ratateknisten ohjeiden (RATO) osan 20 Ympäristö ja rautatiealueet päivitys. Lisäksi päivitettiin Kunnossapidon tiivistelmä kattamaan molemmat edellä mainitut ohjeet. Ohjeiden edelliset versiot julkaistiin vuosina 2021 ja 2013.

Radanpidon ympäristöohje ohjeistaa radanpidon eri suunnitteluvaiheita sekä radan rakentamista ja kunnossapitoa ympäristönäkökulmasta. RATO 20 -ohje keskittyy enemmän suunnittelulle ja kunnossapidolle asetettuihin konkreettisiin vaatimuksiin. Ohjeet päivitettiin ajantasaisen lainsäädännön sekä nykykäytäntöjen ja periaatteiden mukaisiksi. Ohjeiden yhtäaikaisella päivityksellä varmistettiin ohjeissa aiemmin esiintyneiden päällekkäisyyksien poisto.

 • Tilaaja:
  Väylävirasto
 • Toteutusajankohta:
  2017-2021
 • Kuvaus:
  Radanpidon ympäristöohjekokonaisuuden päivitys
 • Sijainti:
  Valtakunnallinen

Päivitetyt ohjeet terävöittävät vastuullisia toimintatapoja radanpidossa. On tärkeää, että ympäristönäkökulman huomiointi suunnittelussa, käytössä ja kunnossapidossa ohjataan tehtäväksi ajantasaisen lainsäädännön puitteissa.

Ohjeet on tarkoitettu ratahankkeiden (sekä uudishankkeiden että parantamishankkeiden) ja kaikkien radanpidon parissa työskentelevien tahojen aktiiviseen käyttöön.

Radanpidon ympäristöohjeet on julkaistu elokuussa 2021 ja ne ovat saatavilla Väyläviraston julkaisuluettelosta. Ohjeet tulevat voimaan 1.12.2021 alkaen.