Työ käynnistyi konseptointivaiheella yhteisten tavoitteiden määrittelemiseksi kunnan eri toimijoiden kanssa. Konseptivaiheesta edettiin viitesuunnitelman laatimiseen. Viitesuunnitelman ohella aluelle laadittiin kunnallistekninen esisuunnitelma, rakennusinventointi sekä ilmastovaikutusten arviointi.

Asemakaavalla mahdollistetaan monimuotoisen, kylämäisen ja luonnonläheisen noin 1700 asukkaan alueen toteutuminen Talman keskustan ja Kerava-Nikkilä-radan äärelle. Suunnittelussa tärkeitä teemoja olivat elävä maaseutu, ekologinen rakentaminen ja elämäntapa, puurakentaminen sekä yhteisöllisyys ja virkistysmahdollisuudet.

Sitowiseltä projektissa olivat mukana kaupunkisuunnittelu, liikennesuunnittelu, maisemasuunnittelu, katusuunnittelu ja vesipalvelut.

Talmankaari, Sipoo ilmakuva.
Talmankaari Sipoo havainnekuva.
  • Tilaaja:
    Sipoon kunta
  • Toteutusajankohta:
    2023