Työssä laadittiin maisemaselvitys ja –analyysi, rakennettavuuden arviointi, vesihuollon tarkastelu, tarveselvitys, benchmarking-esitys sekä yleispiirteinen kehittämissuunnitelma.

Työssä laadittiin kokonaiskuva Kouvolan Voikkaan alueella sijaitsevien Virtakiven ja Hirvelän satamien ja niiden ympäristön kehittämismahdollisuuksista. Esitys maankäytön mahdollisuuksista ja tarpeista laadittiin pääasiassa veneilyn, virkistyksen ja palveluiden näkökulmasta sekä osaltaan asumisen kannalta. Suunnittelussa otettiin huomioon erityisesti hiljattain valmistuneen, Kymijoen Päijänteeseen kytkevän, Kimolan kanavan myötä kasvava veneilyharrastuksen kasvu sekä siihen liittyvät matkailun, palveluiden ja virkistyksen aluetarpeet.

Sitowise vastasi projektin kaupunkisuunnittelusta, maisema- ja satamasuunnittelusta, liikennesuunnittelusta, sekä matkailun kehittämisestä ja vesihuollon suunnittelusta.

  • Tilaaja:
    Kouvolan kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2021-2022