Sitowisen ja Lindroos Arkkitehtien voitokas kilpailuehdotus "Tukki, hiiva ja mallas" on inspiroitunut vanhasta teollisuusmiljööstä vaihtelevine mittakaavoineen, maamerkkeineen, kiinnostavine tilasarjoineen sekä näitä ympäröivine luontokohteineen. Suunnitelma hyödyntää olemassa olevia vahvoja näkymälinjoja, jotka suuntautuvat kohti rakennettua ympäristöä tai avautuvat järveä kohden.

Alueen asuinrakentaminen käsittää vaihtelevia asuntotypologioita kaupunkipientaloista tornimaisiin pistetaloihin. Pienimittakaavaiset asuintalot elävöittävät kulkureittejä. Liikennesuunnittelun pääpaino on pyöräilyn ja jalankulkuympäristön laadukkaissa, sujuvissa ja turvallisissa yhteyksissä. Suunnitelmassa esitetään puurakentamista sekä alueelta purettavien rakennusten materiaalien kierrättämistä uudisrakentamiseen. Kaupan, korttelitalojen ja pysäköintilaitosten julkisivuissa hyödynnetään kierrätystiiltä.

 • Tilaaja:
  Lahden kaupunki, Polttimo Oy ja UPM Kymmene OYj
 • Toteutusajankohta:
  2021
 • Kuvaus:
  Uuden asuinalueen arkkitehtisuunnittelu
 • Sijainti:
  Lahti, Niemen alue
 • Palkinnot:
  Ensimmäinen sija idea­kil­pai­lussa