Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt liikkumisen ohjauksen tukea Päijät-Hämeen liitolle liikkumisen ohjauksen toiminnan käynnistämiseen Päijät-Hämeessä. Tukea myönnettiin kaikkiaan 26 hankkeelle eri puolille Suomea, yhteensä lähes 900 000 euroa.

Hankkeella käynnistetään liikkumisen ohjauksen työ kunnissa. Maakunnassa on toteutettu suunnitelmallista liikkumisen ohjausta vain vähän ja hankkeessa luodaan puitteet jatkuvalle liikkumisen ohjauksen toiminnalle. Työssä ovat mukana alueen kaikki kunnat ja alkuvaiheessa selvitetään myös kunnissa toimivien yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen mahdollisuuksia ja kiinnostusta osallistua liikkumisen ohjauksen toimintaan osana omaa toimintaansa. Kiinnostuneet kutsutaan mukaan työhön.

Liikkumisen ohjausta toteutetaan myös käytännössä ja pilottitoimenpiteitä lähdetään suunnittelemaan heti hankkeen alkaessa. Jokaisessa kunnassa toteutetaan vähintään yksi pilottitoimenpide. Liikkumisen ohjauksella vaikutetaan paitsi liikenteen päästöihin myös kansanterveyteen.

Käytännön toimilla pääsemme edistämään kestävää liikkumista maakunnassa. Päijät-Hämeen tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030 ja Lahden jo vuonna 2025. Liikenteen päästöjen vähentämisessä on vielä tehtävää

Suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen, Päijät-Hämeen liitto

Hankkeen tuloksena syntyvät toimenpideohjelmat ja organisointimallit toimivat jatkossa liikkumisen ohjauksen toimintaa ohjaavana suunnitelmina kunnissa. Suunnitelmat antavat suuntaviivat liikkumisen ohjauksen työhön ja toimintatapoihin.

Hanke on osa maakunnallista jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä ja se toteutetaan Päijät-Hämeen liiton, Uudenmaan ELY-keskuksen sekä Päijät-Hämeen kuntien yhteistyönä. Sitowise vastaa työn käytännön toteutuksesta.

- Tämä liikkumisen ohjauksen käynnistyvä hanke nivoutuu luontevasti osaksi Lahden ja koko Päijät-Hämeen maakunnan ympäristöpääkaupunkivuotta. Kestävämpiin kulkumuotoihin kannustaminen on merkittävässä roolissa hiilineutraaliutta kohti pyrkiessä. Yhdistämällä nämä kaksi hanketta saadaan entistä paremmin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta, kertoo Sitowisen projektipäällikkö Laura Mansikkamäki.

Liikkumisen ohjaus on viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota.

Lisätietoja

Päijät-Hämeen liitto, suunnittelupäällikkö Jaana Martikainen, puh. 044 371 9467
Sitowise Oy, projektipäällikkö, Laura Mansikkamäki, puh. 050 537 7424

Ympäristöpääkaupunki Lahti - Virallinen tunnus

Euroopan Ympäristöpääkaupunki Lahti

Me uskomme, että insinöörit ja sovelluskehittäjät pelastavat maailman. Asiantuntijamme tekevät arkisessa työssään päivittäin pieniä ja suuria valintoja, joiden vaikutus kaupunkien ja rakennetun ympäristön vastuullisuuteen on suuri. Tämän vuoksi Sitowise on vuonna 2021 yksi Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden yhteistyökumppaneista.

Tutustu palveluihimme

Joukkoliikennesuunnittelu

Autamme asiakkaitamme joukkoliikenteen suunnittelun eri vaiheissa, luoden käyttäjälähtöistä, tehokasta ja ilmastonäkökulmat huomioivaa joukkoliikennettä.