Me uskomme, että insinöörit ja sovelluskehittäjät pelastavat maailman. Asiantuntijamme tekevät arkisessa työssään päivittäin pieniä ja suuria valintoja, joiden vaikutus kaupunkien ja rakennetun ympäristön vastuullisuuteen on suuri. Tämän vuoksi Sitowise on vuonna 2021 yksi Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahden yhteistyökumppaneista. 

Kumppanuus ympäristöpääkaupunki Lahden kanssa vie kohti visiota

Kumppanuus ympäristöpääkaupunki Lahden kanssa on askel tiellämme kohti visiotamme olla toimialamme vastuullisin. Meidän mahdollisuutemme vaikuttaa kestävien kaupunkien kehittämiseen on valtava. 

Vaikuttamismahdollisuutemme kasvavat entisestään, kun verkostoidumme erilaisten toimijoiden kanssa. Niin kuntien, kaupunkien kuin muiden yritysten – suurten ja pienten. 

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, Sitowise

Rakentaminen, infra ja liikkuminen kuormittavat valtavasti ympäristöä, ja meillä on velvollisuus olla osa ratkaisua kaupungistuvassa maailmassa. Käytössä oleva rakennettu ympäristö sekä sen rakentaminen muodostavat merkittävän osan globaalista energiankulutuksesta, laskutavasta riippuen noin 40 prosenttia, ja näin huomattavan osan myös päästöistä.

Vastuullisuus on älykkyyttä. Me luomme koodia ja ratkaisuja, joilla on merkitystä ja joiden avulla teemme yhteistyössä Lahdesta ja muista kaupungeista entistä kestävämpiä ja parempia paikkoja elää.

Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Sitowise

Euroopan komissio on nimittänyt Lahden Euroopan ympäristöpääkaupungiksi (European Green Capital Award, EGCA) ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. Nimitys jaetaan vuosittain yhdelle kaupungille, joka on ympäristötoiminnan edelläkävijä, toimii esimerkkinä muille kaupungeille sekä kehittää innovatiivisia ratkaisuja ympäristöhaasteisiin. Lahtea ennen tunnustuksen on saanut 11 eurooppalaista kaupunkia, esimerkiksi Oslo ja Tukholma. 

vastuullisuus_poika_hanhet

Vastuullisuus Sitowisessä

Tutustu tarkemmin, mitä vastuullisuus tarkoittaa meille ja miten kannamme vastuumme rakennetun ympäristön jalanjäljestä.

Uutisiamme ympäristöpääkaupunkiin liittyen