Millainen on älykäs kaupunki? Sitowisen The Smart City Talks –tapahtumassa 2.9. todettiin, että älykäs kaupunki on turvallinen ja viihtyisä, se pitää huolta ympäristöstään ja asukkaistaan sekä mahdollistaa harrastamisen ja oman näköisen elämän nyt ja tulevaisuudessa.

Dataohjautuvuus, tulevaisuuden liikkuminen ja ilmastoviisas rakentaminen ovat kaikki aiheita, joiden parissa kaupungit tekevät jo nyt ratkaisuja. Juuri näiden teemojen ympärille The Smart City Talks -tapahtuma rakennettiin. Tapahtumassa kuultiin kolmen vierailevan puhujan alustukset aiheista, minkä jälkeen keskustelua jatkettiin alan asiantuntijoiden kanssa. Sitowisen omat asiantuntijat pitivät lisäksi pitkin tapahtumaa tiiviit puheenvuorot organisaation hiilineutraaliudesta, autoilun sähköistymisestä, tapahtumien hiilijalanjäljestä ja rakennusten purkamisen ja säilyttämisen ilmastovaikutuksista. Tapahtuman ja esitysten tallenteet löydät Sitowisen YouTube-kanavalta.

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

 

Data auttaa rakentamaan tulevaisuutta

Datasta ja sen hyödyntämisestä kertoi Mikko Dufva Sitralta. Dufva muistutti puheenvuorossaan, että data ei kerro tulevaisuudesta, vaan menneestä. Datan hyödyntäminen päätöksenteossa edellyttääkin Dufvan mukaan maailman kokonaistilan ymmärtämistä. Kun ymmärretään maailman muutoksia, osataan myös mitata ja edistää oikeita asioita.

Puheessaan Dufva kertoi myös käsillä olevasta murrosvaiheesta, jolle tyypillistä on tuttujen oletusten haastaminen.

Murroksessa tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta samalla vanhan haastaminen voi auttaa rakentamaan vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. 

Tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva, Sitra

Alustuksen jälkeen aiheesta keskustelua jatkoivat Hanna Niemi-Hugaerts Tieke ry:stä ja Mikko Ristikangas Sitowiselta. Molemmat olivat yhtä mieltä siitä, että rakentamisessa tarvitaan digiloikka. Dataa ei hyödynnetä alalla vielä tarpeeksi, vaikka sen käytölle olisikin perusteita. Ristikangas toivoisi alan johdon ymmärtävän digitalisaation olevan investointi, ei ainoastaan IT-kulu. Niemi-Hugaerts oli kuitenkin toiveikas, sillä ekologinen jälleenrakennus on projekti, johon koko ala on halukas tarttumaan. Rakentamisen hiilijalanjälkeen on alettu kiinnittää huomiota ja tahto kehittää johtamista ja päätöksentekoa datan avulla on kova.

Image
Magnifying glass

Katso kaikki The Smart City Talks -tapahtuman esitykset

Syyskuun 2. päivänä järjestetyn The Smart City Talks -tapahtuman esitykset sekä tapahtuma kokonaisuudessaan on katseltavissa Sitowisen YouTube-kanavalla.

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

 

Teknologia muuttaa liikkumista

Tulevaisuuden liikkumisen teemaan johdatteli Timo Nurmi Posti Groupilta. Nurmi painotti alustuksessaan sitä, että uudet teknologiat eivät heti muuta ihmisten käyttäytymistä. Esimerkiksi sanomalehtiä ei keksitty välittömästi kirjapainotaidon kehittymisen jälkeen ja sähkökin nähtiin aluksi vain höyryvoiman korvaajana.

- Kun ihmiset ottavat uuden teknologian käyttöön ja sitten jo vähän kyllästyvätkin siihen, alkaa vaihe, jossa teknologian päälle rakennetaan jotakin täysin uutta, Nurmi toteaa.

Keskustelua jatkoivat Mikko Saariaho Fintrafficilta ja Elina Väistö Sitowiselta. Ilmastotavoitteet asettavat paineita yksityisautoilun vähentämiseen, mutta se tuskin tapahtuu ilman hyvää suunnittelua.

- Kaikki eivät ole motivoituneita näkemään vaivaa ilmaston takia, siksi muutoksesta on tehtävä mahdollisimman vaivaton, arveli Saariaho.

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

 

 Toisaalta Väistö arveli nuoremman sukupolven näkevän asiat uudesta näkökulmasta. Siinä missä vanhemmat saattavat oudoksua ajatusta yhteiskäyttöautosta, nuori ei halua sitoa suurta pääomaa autoon, jota ei edes käytä päivittäin.

Ilmastoviisaus edellyttää kiinteistöiltä aktiivista roolia

Ilmastonmuutos nousi esiin tavalla tai toisella kaikissa puheenvuoroissa. Oman alustuksen tärkeästä aiheesta piti Liisa Rohweder WWF:ltä. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat uhkakuvia, joiden ratkaisemisella on jo kiire. Rohweder muistutti, että nyt käsillä oleva sukupuuttoaalto on ensimmäinen ihmisen aiheuttama. Luontokato tulee näkymään paitsi hävinneinä eläinlajeina myös inhimillisinä tragedioina. Eikä talouskaan ilmastonmuutoksen aikakaudella kukoista.

Ilmasto ja talous eivät ole vastakkaisia asioita. Jos emme pääse ilmastotavoitteisiin, ei taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen ole mahdollista.

Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi

Dialogia ilmastoviisaasta rakentamisesta jatkoivat Karoliina Auvinen Helsingin kaupungilta sekä Toni Lahtinen Sitowiselta. Molemmat korostivat, että kiinteistöillä on suuri rooli ilmastonmuutoksessa etenkin energiankäytön osalta. Rakennusten tulisi vaihtaa fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin.

- Muutos vaatii kiinteistöiltä aktiivisuutta joustoja energiankäytössä. Moni kiinteistö onkin ottanut käyttöön esimerkiksi aurinkopaneeleja maa- tai kaukolämmön lisäksi, Auvinen totesi.

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

 Yhteistyötä ja dialogia tarvitaan

Vaikka teknologian kehittyminen ja ilmastonmuutos haastavat tulevaisuuden kaupunkeja, oli keskustelujen sävy kuitenkin toiveikas. Uhkien lisäksi on myös mahdollisuuksia. Hyödyntämällä dataa ja teknologiaa, on mahdollista keksiä uusia tapoja, jotka tukevat ilmastotavoitteisiin pääsyä. Kaikissa keskusteluissa korostui myös yhteistyön ja keskustelun tarve. Eri alojen ja toimintojen tulisi keskustella avoimesti keskenään ja etsiä yhdessä uusia ratkaisuja käsillä oleviin haasteisiin. Älykäs, turvallinen ja kaikille viihtyisä kaupunki rakennetaan yhdessä.

Viisi askelta taloyhtiön vastuullisuuteen

The Smart City Talks 22.9.2021: Viisi askelta kohti vastuullista taloyhtiötä

Millä eri tavoin taloyhtiöstä voi tehdä vastuullisemman? Mitä hyötyä vastuullisuudesta on taloyhtiössä? Järjestämme taloyhtiöiden vastuullisuudesta kaksi webinaaria, jossa on kiinnostavaa sisältöä niin isännöitsijöille kuin taloyhtiöiden asukkaille.