Lahden kaupunki on tarjonnut muutaman vuoden ajan yrityspalveluseteleitä, joiden tarkoituksena on innostaa paikallisia yrityksiä mukaan pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Yksi seteleistä on kestävän kasvun yrityspalveluseteli, jolla autetaan yrityksiä alkuun kestävän kehityksen polulla. Sitowise on valittu yhdeksi palveluntuottajaksi projektiin.

Vastuullisesti toimivilla ja vastuullisuudestaan aktiivisesti viestivillä yrityksillä on huomattavasti kilpailijoitaan paremmat mahdollisuudet menestyä markkinoilla. Jotta kestävää kehitystä voidaan edistää ja sen edistämisestä viestiä, on yrityksen tärkeää tunnistaa oman toimintansa kannalta keskeisimmät kestävän kehityksen tavoitteet (sustainable development goal, SDG).

Lahtelaiset alle 50 henkilöä työllistävät yritykset, jotka ovat hakeneet ja arvonnassa saaneet Lahden kaupungilta ympäristöasioiden kehittämiseen liittyvien palveluiden ostamiseen tarkoitetun 2500 euron suuruisen Kestävän kasvun Yrityspalvelusetelin, voivat hankkia saamallaan setelillä kaupungin kilpailuttamalta palveluntarjoajalta palvelupaketin.

– Vaikka kestävä kehitys linkittyy lopulta jokaisen yrityksen arkeen, on se tällä hetkellä useissa pk-yrityksissä vielä hahmottumaton tai etäinen asia. Yrityspalvelusetelin mahdollistamilla nopeilla hankkeilla löydetään yhteys yrityksen arjen ja globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden välille. Kestävä kehitys on kasvava trendi, josta kukaan ei voi jättäytyä ulkopuolelle, kuvailee johtava asiantuntija Suvi Monni Sitowiseltä.

Sitowise tarjoaa setelillä yrityksille kolmea vaihtoehtoista palvelua, jotka luovat pohjaa uusille innovaatioille sekä ympäristöystävällisemmille tuotteille ja palveluille, samalla parantaen asiakasyritysten kilpailuetua:

  1. Yrityksen kestävän kehityksen kärkiteemat: SDG-olennaisuusarvio, keskeisimmät toimet kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi
  2. Ympäristömyönteisen toiminnan, palvelun tai tuotteen kehityksen sparraus: analyysi, ympäristötoimenpiteet, ideat brändäykseen ja markkinointiin
  3. Pk-yrityksen hiilijalanjälki tai tuotteen hiilijalanjälkiklinikka: hiilijalanjälki ja merkittävimmät päästölähteet, keskeisimmät toimet päästöjen vähentämiseen

Sitowise tarjoaa vastaavia palveluita myös muille yrityksille, jotka haluavat nopeasti ja tehokkaasti päästä kiinni kestävän kehityksen työhön. 

Lisätietoa kestävän kehityksen mahdollisuuksista yrityksille antaa:
Suvi Monni
johtava asiantuntija
Sitowise Oy
suvi.monni@sitowise.com 

Tutustu palveluihimme

Hiilijalanjäljen laskenta

Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta ihmisen toiminta vaikuttaa sen etenemiseen. Me voimme ratkaisuillamme hillitä ilmastonmuutosta. Hiilijalanjäljen laskenta on ensiaskel muutoksessa.